Koulun esittely

Koulumme toiminta-ajatus


• Turvallinen oppimisympäristö
• Terveyttä ja terveitä elämäntapoja edistävä ilmapiiri
• Toiset huomioon ottava, erilaisuutta suvaitseva, toimiva kouluyhteisö

Oppilaskunta

Oppilaskunta muodostuu koulumme nuorista, ja oppilaskunnan hallitukseen jokaiselta luokka-asteelta on valittu muutama oppilas, tyttöjä sekä poikia! Oppilaskunnan tarkoituksena on ehdottaa ja järjestää tapahtumia ja tempauksia arkisiin koulupäiviin sekä huolehtia oppilaiden oikeuksien toteutumisesta koulun arjessa.

Vanhempainneuvosto

Paunun koulussa toimii vanhempainneuvosto, jonka tehtävänä on edistää yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Keskustelemme ajankohtaisista asioista ja mietimme yhdessä ratkaisuja erilaisiin koulun arjessa esille tuleviin kysymyksiin. Vanhempien aloitteesta voidaan myös järjestää erilaisia tapahtumia tai toteuttaa kyselyitä ja selvityksiä.

Vanhempainneuvostoon pyritään saamaan vanhempien edustajia kaikilta luokka-asteilta.

Vanhempainneuvosto kokoontuu vapaamuotoisesti neljä kertaa lukuvuoden aikana. Lukuvuonna 2017- 2018 keskitytään uuden, Vitikkalan ja Paunun kouluista muodostettavan yhtenäiskoulun suunnitteluun.

Yhtenäiskoulun suunnitteluryhmässä vanhempien edustajina toimivat Mari Reponen ja Virpi Kokkonen.

Tavoitteena on, että kokoontumisiin voi tulla silloin kun se sopii omaan aikatauluun. Niissä käsitellään kulloinkin ajankohtaisia asioita, ja vanhempien näkemys huomioidaan koulun toimintaa suunniteltaessa.

Lisätietoja saa rehtorilta.