Erityisopetus

Mukavaa syyslomaa!

Erityisopetus (2. Jakso: loka-joulukuu)

9.00 Kakkosluokka (lukeminen)
10.00 Kakkosluokka (kirjoitus)
11.15 Yksilötuki n. 15 min/oppilas: ma, luki-tuki, luki-tuki
12.15 Äidinkieli 4. luokan äidinkieli tai äidinkieli 5.-6. tunti jatkuu (tunnit vaihtelevat koko 4.-6.- luokan tuen tarpeen mukaan) 


Yst.t.
Marjo-Riitta ☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️

- Erityisopetus painottuu yhteisopettajuuteen sekä lasten yksilöllisiin tuen tarpeisiin. Tuen tarve arvioidaan viikottain yhdessä luokanopettajan ja ohjaajan kanssa.

Tehostettu tuki matematiikassa ja kielissä pääsääntöisesti luokanopettajan, ohjaajan ja kodin tuella. Pyydättehän luokanopettajalta tarvittaessa tukiopetusta. 

Huom! Jos oppilas on ns. Tehostetussa tuessa olisi erittäin suositeltavaa, että oppiaineen läksyt tarkistetaan kotona yhdessä ja lapsi saa apua kokeisiin kertaamisessa (keskeisten käsitteiden läpikäyminen). Myös matematiikkaa on tärkeä kerrata opetuslaatikoiden ja niissä olevien valmiiden laskuesimerkkien avulla. Kotiläksyt ovat oleellinen osa oppimista. Tsemppiä kotiharjoitteluun!

🌟"Pieni, tehokas ja mukava oppimistuokio säännöllisesti yhdessä aikuisen kanssa auttaa vaikeimmankin asian oppimisessa."

😕Valitettavasti kaikki luokat eivät välttämättä saa eo-tukea joka viikko. Tämän vuoksi tukiopetukseen osallistuminen on tärkeää, kun tarvitaan tukea! Erityisopetus perustuu jaksottamiseen. Valitettavasti tuntien pitoon vaikuttaa myös oppilaskokoukset, joita Länkipohjassa on 20-30 tuntia lukuvuodessa.

Yhteistyössä lapsen parhaaksi

⭐️Kun jokin asia koulutyössä askarruttaa, on ensimmäiseksi aina hyvä ottaa yhteys lapsen omaan opettajaan. Kun opettaja tietää huolesi, voit ottaa yhteyttä oppimisen ja koulunkäynnin tukemisessa erityisopettajaan.

⭐️ Kodin ja koulun hyvä ja rakentava yhteistyö on välttämätöntä, jotta koulutyö onnistuu.

ks. Opetushallitus - Kodin ja koulun yhteistyö

Erityisopetuksesta Länkipohjassa

🔷Oppimissuunnitelmista: Lapsen koulunkäynnin tukitoimista yms. asioista sovitaan yhdessä vanhempien kanssa (tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevilla). Yhdessä sovitut asiat ja koulun käytänteet kirjataan sovitusti henkilökohtaisiin oppimissuunnitelmiin (yleinen, tehostettu tai erityinen tuki), mitkä löytyvät Wilmasta. Niitä ei lähetetä allekirjoitettavaksi huoltajille erityisopetuksen uusien suositusten mukaisesti. Oppimissuunnitelmia päivitetään yhteisten keskustelujen pohjalta tarvittaessa suunnitelmaan loppuosaan lukuvuoden aikana. Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden vanhemmat kutsutaan koululle vähintään kerran lukuvuodessa. Oppimissuunnitelma kirjataan yhteistyössä lapsen opettajien kesken.

🔶Sovin yhdessä luokanopettajan kanssa tunnille osallistuvista oppilaista ja tuntitavoitteista.
Akuutit tuen tarpeet menevät aina edelle. (Ensisijaisesti yleinen tuki tukiopetuksessa, läksyparkissa ja säännöllisessä läksyjen tekemisessä (vanhempien tuki erittäin tärkeää).)

♥️Jos yhteistyökokoukset koulun ja vanhempien kanssa sovitaan 9-13 välille, ne valitettavasti vähentävät oppilaiden erityisopetusaikaa siltä päivältä. Samoin koko luokan sanelut yms. arviointitehtävät.

🍀 Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostavat lapsen oppimista tukevan kokonaisuuden. Vanhempien tuki, moniammatillinen yhteistyö, luokan pedagogiset tukitoimet, koulunkäynnin ohjaajan apu ja yksilöllinen ohjaus ovat tärkeitä.

📝 Wilmasta löydät oppilaan Tuki-kohdasta, jos lapsellesi on laadittu oppimissuunnitelma, Hojks tai koululla pidetyn moniammatillisen yhteistyökokouksen muistiot sekä mahdollisesti tarkempaa tietoa eri tuen muodoista (esim. erityisopettajan tukitunnit).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä