Yhteystiedot

Koulun osoite:
Koskenpään koulu
Korpilahdentie 7
42440 Koskenpää

Puhelinnumerot:
050 5232835 Anniina Hopsu luokanopettaja (1.-3. lk)
040 712 2513 Pertti Karjalainen luokanopettaja (4.-6. lk),yhteysopettaja
040 761 5117 Marja-Leena Luotonen(koulunkäynninohjaaja 1.-2.luokka
0406174456 Hyvärinen Maarit koulunkäynnin ohjaaja 3.-6. luokka
0408365890 Janne Hietala kieltenopettaja, tiistai ja torstai
 0406686471 Mirja Myllykoski, erityisopettaja, perjantai
050 3305762 keittiö
0400 354 974, Jorma Poti, huoltomies
0403531062 Susanna Haavisto-Hellsten, terveydenhoitaja
0405868580 Suvi Soikka, koulukuraattori

Jämsänkosken yhtenäiskoulu:
0400 420 267 Antti Manninen, rehtori
0408346789 Markus Hyytinen, apulaisrehtori
0403578291 Pekka Vanhanen, koulusihteeri