Oppimisen tuki ja opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon järjestäminen etäopetuksen aikana - julkaistu 5.3.2021

Opiskeluhuollon järjestäminen etäopetuksen aikana

Jämsän kaupungin perusopetuksen luokat 7.- 9. ja lukiokoulutus siirtyvät etäopetukseen ajalle 8.3. – 28.3.2021. Samaan aikaan myös Gradia Jämsän opiskelijat ovat etäopetuksessa. 

Opiskeluhuollon palvelut jatkuvat katkeamattomina myös etäopetusjakson aikana. Perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitos­ten kuraattorit ja psykologit tavoittaa puhelimitse parhaiten arkipäivisin klo 8-16. Asiakas voi jättää myös tekstiviestin tai soittopyynnön Wilma-viestillä. Ensisijaisesti yhteyttä pyydetään ottamaan oman koulun tai oppilaitoksen nimettyyn työntekijään.

Jämsänjoen yhtenäiskoulu, Kaipolan koulu ja Juokslahden koulu:

Kuraattori Reijo Ahonen, puh. 040 726 3724, psykologi Seija Leinonen p. 040 752 6302

Jämsänkosken yhtenäiskoulu, Kuoreveden koulu, Länkipohjan koulu ja Koskenpään koulu:

Kuraattori Suvi Soikka puh. 040 586 8580, psykologi Virva Jukarainen p. 040 712 2483

Toinen aste, lukio ja Gradia Jämsä:

Kuraattorit Marita Aaltonen puh. 050 412 3223 (maanantai-torstai) ja Sanna Kytöoja p. 040 688 2480, psykologi Milja Halttunen puh. 040 586 6278

Yksilövastaanottotyötä jatketaan ensisijaisesti etävastaanottona puhelimen tai luotettavan etäyhteyskana­van välityksellä. Vastaanottoaikoja kuraattoreille ja psykologeille voi varata normaalisti.

Koulujen terveydenhoitajat ja koululääkärit ovat Jämsän Terveyden palveluksessa.

Kouluilla on lisäksi sosi­aali- ja nuoriso-ohjaajia. Yhteyttä voi ottaa myös Wilman välityksellä.

 

Jämsänjoen yhtenäiskoulu:

sosiaaliohjaaja Sari Hagren puh. 040 749 3554

nuoriso-ohjaaja Roosa Jokela puh. 040 620 7390

terveydenhoitaja Petra Koljonen p. 040 774 0381

 

Jämsänkosken yhtenäiskoulu:

sosiaaliohjaaja Elina Seppänen p. 040 621 4850

nuorisotyöntekijä Satu Nieminen p. 040 618 4248

terveydenhoitaja Satu Virkkunen p. 040 821 5607

 

Lukio ja Gradia Jämsä:

nuoriso-ohjaaja Virpi Pohjonen puh. 040 559 8668

terveydenhoitaja Petra Koljonen puh. 040 774 0381 (lukio)

terveydenhoitaja Johanna Lahti puh. 040 931 5593 (Gradia Jämsä)

terveydenhoitaja Eveliina Lamminaho puh. 040 562 9085 (Gradia Jämsä)

 

Virka-aikainen sosiaalipäivystys ma-pe klo 8-16 oman kunnan/kaupungin sosiaalitoimessa. Virka-ajan jälkeen kriisi- ja sosiaalipäivystystilanteessa yhteydenotot Keski-Suomen sosiaalipäivystysyksikköön

puh. 014 266 0149 tai hätäkeskuksen 112 kautta.

www.kriisikeskusmobile.fi/keski-suomen-sosiaalipaivystykset/

 

Jämsän kaupungin sosiaalityö

www.jamsa.fi/palvelut/sosiaali-ja-terveys/sosiaalityo

puh. 020 638 2073

 

Jyväskylän asukkaille virka-aikainen sosiaalipäivystys ma-pe klo 8-16

www.jyvaskyla.fi/hatatilanteet_ja_paivystys/sosiaalipaivystys

 

Lisätietoja:

Sini Käkönen, ma. opetusjohtaja-opistojen rehtori, puh 040 751 4731

Juha Damskägg, lukiokoulutuksen rehtori, puh. 040 836 1604, vastuualueena Jämsän kaupungin oppilas- ja opiskelijahuolto

Petteri Järvinen, rehtori, Gradia Jämsä, puh. 040 341 5022

 

 

Oppimisen tuki etäopetuksen aikana Jämsän perusopetuksessa

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada koulunkäynnin tukea. Oppilaan oikeus oppimisen tukeen jatkuu myös etäopetuksen aikana. Oppimisen tuki suunnitellaan oppilaskohtaisesti oppilaan kanssa yhteistyötä tekevien henkilöiden kanssa. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista.

Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata tukea tarvitsevaa oppilasta. Tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta annetaan myös poikkeusolojen aikana kotona opiskeleville oppilaille etäyhteyksiä (esim. Google meet, videopuhelut) hyödyntäen. Tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa yksittäiselle oppilaalle tai ryhmälle. 

Tuen järjestämisen lähtökohtana etäopetuksessa tulee olla aktiivinen tuen antaminen ja säännöllinen kontakti oppilaaseen, annettujen ohjeiden selkeys, apuvälineiden käytön mahdollisuus sekä sähköisten alustojen yksilökohtaisesti harkittu käyttö.

Tukea tarvitsevien oppilaiden osalta on otettava erityisesti huomioon, että:
- käytetään strukturoituja ja mahdollisimman selkokielisiä oppimateriaaleja
- eriyttämisessä, esimerkiksi tehtävien määrät, vaikeusasteet ja aikataulut, sovitaan yksittäiselle oppilaalle sopiviksi
- tehostettua ja erityistä tukea saaville oppilaille otetaan tarvittaessa käyttöön opiskelun erityiset painoalueet perusasioiden oppimisen varmistamiseksi

Erityisopettajat vastaavat vastuuluokkisensa mukaisesti tuen koordinoinnista. Oppimisen tukea oppilaille antavat oman opettajan ja erityisopettajan lisäksi myös resurssiopettaja ja koulunkäynninohjaajat.

Lisätietoja antavat

  • oppimisen tukeen liittyvissä asioissa luokan oppimisen tuesta vastaava erityisopettaja
  • opiskeluhuoltoon liittyvissä asioissa opiskeluhuoltohenkilöstö

Yhteydenotot puhelimitse tai Wilman kautta.

Linkkejä:

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä