Ohjeita opettajille

Henkilökunnalle

Koronatilanteen takia normaalia koulutyötä ja toimintaa voidaan joutua järjestämään toisin mahdollisesti pidemmänkin aikaa. Lähtökohtana järjestelyissä on se, että poikkeukset normaalista toiminnasta ovat mahdollisimman pienet. 

Koulun tehtävänä on tässäkin tilanteessa huolehtia lapsista ja nuorista samoin periaattein kuin lähiopetuksessakin. Koululla on vastuu oppilaan opetuksesta. 

Etäopetusta suunniteltaessa on huomioitava, että tehtäviä on mahdollista tehdä myös paperilla ja yhteydenpito hoituu myös puhelimen välityksellä. Läppäreitä on lainattavissa koululta, mikäli oppilaalla ei ole kotona käytettävissä tietokonetta.
Huomioitavaa on, että puhelin- ja verkkoyhteydet saattavat kuormittua samoin kuin digitaaliset oppimisalustat ja digimateriaalit. Tämäkin tilanne rauhoittunee taas alkupiikkien jälkeen. 

Huoltajan tai oppilaan lähettämiin Wilma viesteihin, puheluihin ja sähköposteihin pyritään vastaamaan päivittäin työaikana klo 8-16 välisenä aikana. Viestinnässä on muistettava, että viestejä ei lähetetä eikä niihin vastata klo 20:30 – 7:00 välisenä aikana.  

Oppilashuollon ohjeistukset ovat normaalisti etäopetuksenkin aikaan voimassa. Jos nousee huolta oppilaiden hyvinvoinnista, niin on otettava yhteys sosiaalitoimeen tai koulun oppilashuoltoon. 

Kaikilla oppilailla on Wilma tunnukset sekä GSuite tunnukset. 

Etäopetuksen alkuvaiheessa kannattaa käyttää opettajalle ja oppilaille tuttuja menetelmiä – laajennetaan niitä kunhan etäopetus on saatu käyntiin. Digitutorit opastavat ja vinkkaavat. Kokeile rohkeasti ja kysy apua. Osa ohjaajista käynnistelee myös tukitoimia, seuraa Wilmaa. 

Digitutorit ovat keränneet runsaasti materiaalia etäopetukseen liittyen. Ne ovat kaikkien käytettävissä osoitteessa:

https://peda.net/jamsa/perusopetus/tvt-ohjeita

Lisätietoja myös koulujen omilla sivuilla. Sivuja päivitetään jatkuvasti. Sivuilta löytyy myös kaikkien tutoroivien yhteystiedot.

Etäopetusta toteutetaan oppilaan lukujärjestyksen mukaisesti. 
Tunnin aiheet annetaan oppitunneittain, päivittäin tai urakkatehtävänä esim viikottain. Periaatteena on, että opettajan tulee olla oppilaan tavoitettavissa työjärjestykseen merkittyinä aikana – netin tai puhelimen äärellä jollakin menetelmällä. Poissaoloista, tehtävistä osallistumisesta ym. tehdään normaalit merkinnät Wilmaan. 
Vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä tulee olla päivittäistä. 

Huolehdi myös, että oppilaasi tietää mistä ja keneltä hän voi pyytää apua etäopetuksen aikana.

Wilman tuntipäiväkirja kohta ’Kotitehtävät’ näkyy sekä oppilaan että huoltajan näkymässä. Visman tiedotteen mukaan Wilman käyttäjät ovat merkittävästi lisääntyneet etäopetuksen alkaessa ja se aiheuttaa luonnollisesti kuormaa palvelimille. Tuntipäiväkirjan käyttö on viestiä kevyempi tapa merkitä tuntiohjelmat sekä tehtävät oppilaiden ja huoltajien näkyville.

Vaihtoehtoisesti tunnin/tuntien ohjelman voi kirjoittaa Wilma-viestiin tai sähköiseen alustaan (esim Pedanet, Classroom), jolloin on mahdollista lisätä linkkejä oppikirjojen ulkopuoliseen materiaaliin.

Huomioitava oppilaan ja huoltajan näkökulma. Muistettava miettiä kuinka monta viestiä oppilas/huoltaja saa päivän mittaan? Kiinnitä huomiota myös viestien täsmälliseen ja asiaa kuvaavaan otsikointiin! Infoa tulee alkuvaiheessa varmasti paljon, mutta rauhoittuu varmasti ajan myötä.

Linkkejä

Etäkoulu Kulkuri

https://kulkurikoulu.fi/

https://peda.net/kulkuri/kulkurikoulu/vejl

OPH:n tukisivut

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tukea-poikkeuksellisiin-opetusjarjestelyihin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä