Etäopetus poikkeusolojen aikana

LÄHIOPETUKSEEN SIIRTYMINEN JÄMSÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSESSA

Perusopetuksen oppilaiden huoltajille

 

LÄHIOPETUKSEEN SIIRTYMINEN JÄMSÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSESSA

Valtioneuvoston koronavirusepidemiaa koskevien rajoitteiden purkamisen vuoksi siirrytään perusopetuksessa lähiopetukseen ajalle 14. – 30.5.2020.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö on 4.5.2020 päivittänyt ohjeen perusopetuksen lähiopetuksen järjestämistä varten. Lisäksi Opetushallitus on antanut asiassa ohjeita. Jämsän kaupungin perusopetuksessa noudatetaan näitä valtakunnallisia ohjeita sekä perusopetuslakia.

Koulua käydään loppukevään ajan normaalin lukujärjestyksen mukaisesti.

Virusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi opetus järjestetään tilojen puolesta aiempaa väljemmin Osalle kouluista järjestetään lisätiloja lähiopetusjakson ajaksi:

Jämsänjoen yhtenäiskoulun luokat 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C ja 5D opiskelevat ajalla 14.- 30.5. Jämsän lukion tiloissa (A ja C rakennukset) ja 6B-luokka Jokivarren puukoululla sekä luokat 6A, 6C ja 6D Jämsän Kristillisellä kansanopistolla.

Kaipolan koulusta opiskelee 6.-luokka Jokivarren puukoululla. Kaipolan koulusta Jokivarren puukoululle lähiopetukseen siirtyvälle luokalle järjestetään päivittäinen koulukuljetus Kaipolan koululta Jokivarren puukoululle.

Jämsänkosken yhtenäiskoulusta siirtyvät vuosiluokat 7.-9. Gradia Jämsän tiloihin Myllymäen kampukselle. Muiden koulujen (Juokslahti, Korven koulu, Koskenpää, Kuorevesi, Länkipohja) osalta pystytään väljyysvaatimukset toteuttamaan oman koulun tiloja hyödyntämällä opetuskäytössä ja opetusjärjestelyillä

 

Esi- ja perusopetuksen  kuljetuksia väljennetään jossain määrin varotoimenpiteenä. Väljentämisellä tarkoitetaan, että kyydissä on yhtä aikaa normaalia vähemmän oppilaita. Väljentäminen voi tapahtua esimerkiksi vuorojen määrää tai kaluston kokoa kasvattamalla taikka koulukuljetusten aikatauluja muuttamalla. Koulukuljetuksista on tehty erillinen tiedote. Kuljetusjärjestelyistä tiedotetaan 11.5 alkavalla viikolla

Koulujen opiskeluhuoltohenkilöstö jatkaa työtään pääasiassa omassa päätoimipisteessään, mutta osittain myös etänä. Psykologit ja kuraattorit voivat tarvittaessa kiertää päätoimipisteen lisäksi myös muilla kouluilla. Huoltaja voi sopia tapaamisesta myös kuraattorin tai psykologin päätoimipisteessä, riippumatta siitä minkä koulun oppilas on kyseessä. Oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluista on toimitettu koteihin erillinen tiedote.

 

Perusopetuksen arjen kaikessa toiminnassa huomioidaan terveydenhuoltoviranomaisten linjaukset ja ohjeet viruksen leviämisen estämiseksi. Oppilaita ohjeistetaan tarkkaan käsihygieniaan, turvavälien käyttämiseen sekä fyysisten kontaktien välttämiseen. Opetustilat siivotaan tehostetusti lähiopetusjakson aikana. Välitunnit sekä kouluruokailut porrastetaan, jotta ylimääräisiltä kontakteilta vältytään. Opetusta järjestetään pääsääntöisesti vain yhdessä luokassa/opetusryhmä, jotta ylimääräisiä siirtymisiä saadaan vähennettyä. Lukuvuoden päätteeksi ei järjestetä koko koulun yhteistä juhlaa. Juhlajärjestelyt suunnitellaan erikseen.

Perusopetuksen osalta kouluruokakassipalvelu jatkuu vielä 11.5. alkavan viikon ajan, mutta päättyy sen jälkeen.

Iltapäivätoiminta jatkuu 14.5 alkaen niille oppilaille, jotka ovat siihen aiemmin osallistuneet. Toiminnassa huomioidaan hygienia- ja turvallisuusohjeet kuin mitä opetuksessa noudatetaan. Iltapäivätoiminnasta peritään sivistyslautakunnan päättämä maksu.

Lähiopetuksen järjestämistä varten on Jämsän perusopetuksessa tehty suunnitelma, jonka aikana on asiaa käsitelty yhteistyössä Jämsän kaupungin työsuojeluviranomaisten, Jämsän kaupungin hallintoylilääkärin, logistikon, Jämsän Aterian- ja puhtauspalveluliikelaitoksen kanssa ja JUKO ry:n pääluottamusmiehen kanssa.

Lisätiedot:

Ma. opetusjohtaja-opistojen rehtori Sini Käkönen, puh. 040-751 4731

Koulukohtaiset tiedot perusopetuksen rehtorit:

Tuija Huikuri, Jämsänjoen yhtenäiskoulu, puh. 040-702 8379

Antti Manninen, Jämsänkosken yhtenäiskoulu, puh. 0400-420 267

Minna Kinnunen, Kuoreveden yhtenäiskoulu, puh. 040-524 7298

 

Liite: Jämsän kaupungin hallintoylilääkäri 6.5.2020 hygieniaohje

Hygieniaohje koululaisille ja koululaisten vanhemmille

 

Pandemiatilanne on siinä vaiheessa, että lähiopetukseen voidaan jälleen palata. Koronavirus ei kuitenkaan ole kadonnut, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä hygieniaan ja tartunnoilta suojautumiseen. Tämä tarkoittaa, että koululaisia tulisi ohjeistaa pesemään kädet kouluun lähtiessä sekä erityisesti kun he tulevat ulkoa sisään, aina wc-käynnin, niistämisen, yskimisen tai aivastamisen jälkeen. Kasvojen koskettelua tulisi välttää ja kanssaihmisiin pitää mahdollisuuksien mukaan etäisyyttä.

Varotoimenpiteenä koulukyytejä jossain määrin väljennetään. Koulukyytien ajaksi suosittelen laittamaan lapsille kankaisen suojuksen (esimerkiksi huivin), joka peittää nenän ja suun. Tämä vähentää pisaroiden leviämistä. Kyydissä ollessa tulisi myöskin välttää turhaa kommunikointia, koska pisaroita leviää aina myös puhuessa. Ja mikä tärkeintä, lasta ei tule päästää kouluun, mikäli hänellä on hengitystieinfektion oireita (pelkkä tukkoinen nenä ei vielä ole toki hengitystieinfektion oire).

Mikäli lapsesi kuuluu riskiryhmään, ja tarvitset siitä lääkärintodistuksen, ole yhteydessä hoitavaan lääkäriin kouluterveydenhuollossa, terveysasemalla tai lastenpoliklinikalla. Yleisesti ottaen vaikea koronavirustauti on lapsilla äärimmäisen harvinainen, eikä hoitotasapainossa oleva perussairaus (esimerkiksi astma) lisää riskiä, joten perussairauden vuoksi tarve koulusta poisjäämiselle on vähäinen.

 

Jämsässä 6.5.2020

 

JYRI MOILANEN

Jyri Moilanen

Hallintoylilääkäri

Jämsän kaupunki

puh. 040-617 5215;

e-mail: jyri.moilanen@jamsa.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT JÄMSÄN PERUSOPETUKSESSA LÄHIOPETUSJAKSON 14.-30.5.2020 AIKANA

KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT JÄMSÄN PERUSOPETUKSESSA LÄHIOPETUSJAKSON 14.-30.5.2020 AIKANA

 

11.5.2020 on suunnitelmaa päivitetty kohdan 1 (valvova aikuinen ilmoittaa eristystilan siivoustarpeesta) ja kohdan 13 (retkille käsidesit mukaan ja huomioidaan hyvä käsihygienia) osalta

12.5.2020 on suunnitelmaa päivitetty kohdan 10 osalta (koulukuljetuksissa erityisesti huomioitavat asiat)

12.5 suunnitelmaa on edelleen päivitetty kohdan 10 osalta (lisäys Kaipolan kuljetuksissa mukana henkilökuntaan kuuluva) ja lisätty liite Jokivarren puukoulun tilojen enimmäishenkilömäärä

12.5. suunnitelmaa on edelleen päivitetty kohdan 7 osalta (kouluruokailu; kertakäyttöastioiden käyttäminen)

 

Päivitykset opetusjohtajan 12.5. § 24 tekemän lukuvuosisuunnitelman muutoksen jälkeen:

 

13.5. on suunnitelmaa päivitetty kohdan 4 osalta (lisäys liittyen maskien käyttöön koulussa), kohdan 6 osalta (lisäys liittyen oppilaiden poissaoloihin koronavirustartuntatilanteessa) sekä kohdan 7 osalta (istumiskäytänteet kouluruokailussa)

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö on 11.5.2020 päivittänyt ohjeen opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+kouluille+ja+varhaiskasvatukseen+koronaepidemian+aikana/

Opetushallitus on antanut 6.5.2020 tarkennuksia https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/145-alkaen-lahiopetukseen-palaaminen-perusopetuksessa Opetusministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 4.5.2020 julkaisemiin yleisohjeisiin https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/22150002/THL+OKM+ohje+kouluihin+04052020.pdf

Perusopetuksen suunnittelu ja toteuttaminen perustuvat perusopetusta koskevaan lainsäädäntöön, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen opetussuunnitelmaan. Opetuksessa noudatetaan myös oppilaiden yksilökohtaisissa pedagogisissa suunnitelmissa (oppimissuunnitelma ja HOJKS) asetettuja tavoitteita. Kertaaminen, tukiopetus ja muut tuen käytännöt ovat käytössä niitä tarvitseville oppilaille.

Koulujen toiminnassa ja opetusjärjestelyissä otetaan huomioon tartuntatautitilanteen jatkuminen ja siihen liittyvät terveysviranomaisten ohjeet.

Jämsän kaupungin perusopetuksen koulut ja koulujen tilat 14.5. – 30.5.2020:

 • Jämsänjoen yhtenäiskoulu: Vitikkala (Joonaantie 1, Jämsä), Paunu (Paununkatu 1, Jämsä) Jämsän lukio A ja C-rakennukset (Kelhänkatu 8, Jämsä), Jokivarren puukoulu (Kelhänkatu 8B), Jämsän Kristillinen kansanopisto (Ruotsulantie 42, Jämsä)
 • Juokslahden koulu (Niemenkyläntie 145, Juokslahti)
 • Kaipolan koulu: Kaipolan koulu (Kaipolan koulutie 3, Kaipola) ja Jokivarren puukoulu (Kelhänkatu 8B, Jämsä)
 • Jämsänkosken yhtenäiskoulu: Korven koulu (Korventie 14, Jämsänkoski), Jämsänkosken yhtenäiskoulu (Opintie 49, Jämsänkoski), Nuorisokoti Metsäkonttori (Isännöitsijänsilta 2, Jämsänkoski), Gradia Jämsä (Koulutie 19, Jämsänkoski)
 • Koskenpään koulu (Korpilahdentie 7, Koskenpää)
 • Kuoreveden koulu (Opinkuja 2, Halli)
 • Länkipohjan koulu (Kalliomäentie 9, Längelmäki)
 • Liitteenä tarkemmat tiedot

Jämsän kaupungin perusopetuksessa noudatetaan seuraavia yhteisesti sovittuja käytänteitä:

 1. THL:n ja Opetusministeriön ohjeet turvalliseen koulunkäyntiin
 • Kouluun ei tulla sairaana tai oireisena. Huoltajan vastuulla on huolehtia siitä, että lapsi jää kotiin, jos hänellä on pienimpiäkin oireita.
 • Jos oppilas sairastuu päivän aikana, oireinen oppilas siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaansa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia valvottavan kanssa ja käyttää asianmukaisia suojaimia. Aikuinen suojaa ensin itsensä, sitten lapsen. Jokaisessa koulussa määritellään tällainen erillinen tila, ja sinne toimitetaan valmiiksi kasvosuojaimia, kertakäyttöhanskoja, desinfiointiainetta, paperipyyhkeitä ja
 • Huoltajaan ollaan yhteydessä heti ja häntä pyydetään hakemaan oppilas pois koulusta.
 • Tilassa on kirjalliset toimintaohjeet asiasta sekä oveen kiinnitetty VARATTU TILA – kyltti
 • Valvova aikuinen ilmoittaa kyseessä olevan koulun laitoshuoltajien numeroon tilan käytöstä. Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitos huolehtii viranomaisten ohjeiden mukaisesti tilan siivoamisesta. Lähiopetusjakson aikana lisätilana toimivien Gradia Jämsän sekä Jämsän Kristillisen kansanopiston osalta tilan asianmukaisesta siivouksesta huolehtii sama toimija, joka oppilaitoksen tiloja muutenkin siivoaa ja ilmoitus eristystilan käytöstä tulee ilmoittaa ko. tilan laitoshuoltajalle.
 • Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin. Virka-ajan ulkopuolella soitetaan Jämsän Terveyden päivystykseen, puh. 040 712 2555.
 • Liitteenä 1 luettelo erillistiloiksi nimetyistä tiloista

 

 1. Riskiryhmään kuuluvat oppilaat ja henkilökunta
 • Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata kouluun.
 • Jämsän kaupungin hallintoylilääkärin 6.5.2020 antaman ohjeen mukaan, mikäli lapsi kuuluu riskiryhmään ja tarvitsee siitä lääkärintodistuksen, huoltaja on yhteydessä hoitavaan lääkäriin kouluterveydenhuollossa, terveysasemalla tai lastenpoliklinikalla.
 • Kouluissa tai varhaiskasvatuksessa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskienarviointiin. Työterveyshuolto tukee työnantajaa riskienarvioinnissa.
 • Jämsän kaupungin ohjeet riskiryhmään kuuluville työntekijöille, sekä ohjeet työn tekemisestä koronan aiheuttamien poissaolojen aikana ovat liitteenä 4.
 • Riskiryhmään kuuluvalle työntekijälle osoitetaan muita tehtäviä joko opetuksessa tai siihen liittyvässä suunnittelussa, riippuen koulun tai koulutuksen järjestäjän tarpeista.
 • Jos jollakin kouluyhteisön jäsenellä todetaan koronavirustartunta, toimitaan terveydenhuoltoviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu Jämsän kaupungin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille tai Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Tällöin selvitetään, onko tapahtunut altistumisia, altistuneet jäljitetään ja asetetaan karanteeniin 14 vuorokaudeksi

koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta/töistä vähintään seitsemän (7) vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa kouluun. Tiedottamisvastuu asiassa siirtyy kokonaisuudessaan terveydenhuoltoviranomaisille ja asiassa noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita.

 • Koulun rehtorin tai hänen sijaisekseen määrätyn henkilön tulee raportoida asiasta Jämsän kaupungin ma. opetusjohtaja-opistojen rehtorille, puh. 040 7514731 ja sivistystoimenjohtajalle, puh. 0400 542 062

 

 1. Fyysisen etäisyyden periaate
 • Tarpeettomia fyysisiä kontakteja vältetään kaikessa toiminnassa.
 • Koulussa opiskelevat ja työskentelevät henkilöt pitävät riittävät turvavälit – suositus 1-2 metriä henkilöiden välillä. Vältetään kasvotusten oloa.
 • Erilaisissa siirtymätilanteissa, kuten ulos ja sisään mennessä, ruokailuun tai muutoin tilasta toiseen siirryttäessä tai ulkotiloissa opiskeltaessa vältetään tiiviiden jonojen muodostumista sekä huolehditaan opettajan valvonnassa edellä mainitusta turvaväleistä.
 • Mitään isompia yhteistilaisuuksia, ml. kevätjuhlat, ei järjestetä. Yksittäiset luokat voivat kuitenkin järjestää pienimuotoisia luokkayhteisön yhteenkuuluvuutta edistäviä tapahtumia, mieluiten ulkona, koulun lähialueella.
 • Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulujen alueella rajoitetaan.
 • Henkilökunnan kokoontumiset järjestetään etäyhteyksin.
 • Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry työyksiköstä toiseen, lukuun ottamatta myöhemmin kirjattuja poikkeuksia silloin, kun aineenopettajan tai erityisopettajan tulee päästä opetusryhmänsä luo.
 • Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on voimassa varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevassa lainsäädännössä. Toiminnassa ei sovelleta kokoontumisrajoituksia.
 • Väljyyttä koulunkäynnin järjestämisessä haetaan tilajärjestelyillä. Osa perusopetuksen opetusryhmistä siirtyy loppukevään lähiopetusjakson ajaksi opiskelemaan lisätiloihin. Kouluilla järjestellään opetustilat siten, että väljyysvaatimukset toteutuvat. Tyhjät luokkatilat sekä muut opetuskäyttöön soveltuvat tilat otetaan käyttöön, jotta oppilaiden väliset kontaktit saadaan vähenemään.

 

 1. Hygieniaohjeet
 • Opettaja tai paikalla oleva koulunkäynninohjaaja valvovat, että sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä huolellisesti saippualla aina tullessaan kouluun, ennen ruokailua ja sen jälkeen, aina ulkoa sisään tullessa, käsien likaannuttua muutoin sekä ennen kotiinlähtöä. Kädet kuivataan paperisiin käsipyyhkeisiin.
 • Tarvittaessa käytetään käsidesiä, jota on tarjolla kaikissa luokkatiloissa, samoin kuin ruokailutiloissa. Käsidesiä käytetään aikuisten valvonnassa. Käsidesipulloja hankitaan jokaiseen luokkatilaan, samoin kuin ruokalaan tai muiden ruokailutilojen yhteyteen.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Kädet pestään. Jos nenäliinoja tai paperisia käsipyyhkeitä ei ole tarjolla, yskitään omaan kyynärtaipeeseen, jonka jälkeen kädet pestään.
 • Maskien käyttöä ei yleisesti suositella koulussa, mutta maskia voi halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet.
 • Jokaiseen luokkaan hankitaan riittävästi paperisia käsipyyhkeitä ja nenäliinoja.

 

 1. Koulutilojen siivous
 • Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelu -liikelaitos vastaa kaupungin omistuksessa olevien koulutilojen päivittäisestä tehostetusta siivouksesta. Muiden koulutuksen järjestäjien tiloissa opiskelevien ryhmien osalta koulutilojen siivouksesta vastaa ko. kiinteistön omistaja OKM:n ja THL:n yhteisesti laatiman ohjeen mukaisesti. Puhtauspalveluiden järjestämisessä noudatetaan Työterveyslaitoksen ohjeita.
 • Kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat puhdistetaan vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä. Toimintaa suunnitellaan koulujen aikataulujen mukaisesti. Siivoukset tehdään iltapainotteisesti, jotta aamulla palataan puhtaisiin tiloihin. Yleisiä tiloja, kuten naulakko-, portaikko- ja wc-tiloja puhdistetaan myös tehostetusti koulupäivien aikana.

-Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.) käyttöä ensisijaisesti vältetään tai samat välineet ovat vain yhden opetusryhmän käytössä. Käytön jälkeen välineiden päivittäisestä puhdistuksesta huolehtivat luokan aikuiset yhteistyössä. Luokkiin toimitetaan mikrokuituliinoja.

 

 

 1. Oppilaiden poissaolot
 • Perusopetuslain mukaisesti oppilaan tulee osallistua opetukseen ellei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.
 • 5.2020 jälkeen opetusta ei voida jatkaa etäopetuksena.
 • Oppilaan poissaolo voi perustua tartuntatautilakiin tai perusopetuslakiin.
 • THL:n ohjeen mukaisesti lääkäri voi tehdä päätöksen tautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn henkilön oppilaitoksesta poissaolosta yhtäjaksoisesti enintään kahden kuukauden ajaksi.
 • THL:n ja OKM:n 11.5.2020 päivitetyn ohjeen mukaisesti koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa kouluun.
 • Lääkäri voi myös perustellusti määrätä henkilön eristykseen tai karanteeniin.
 • Oppilaan oikeus opetukseen tulee taata näissäkin tilanteissa.
 • Perusopetuslain mukaisesti oppilaan huoltaja voi anoa lupaa poissaoloon koulun normaalin käytännön mukaisesti.
 • Opetuksen järjestäjä voi tehdä yleisiä linjauksia poissaolojen myöntämisestä, mutta tässäkin asiassa toimitaan perusopetuslain mukaisesti.
 • Sairauden tai muun ennakoimattoman syyn perusteella lupa voidaan myöntää myös jälkikäteen.
 • Oppilaita tulee kohdella poissaolojen osalta yhdenvertaisesti.
 • Poissaoloihin liittyvistä käytänteistä tiedotetaan huoltajille Wilma-viestillä.
 • Poissaolevalle oppilaalle annetaan kotiin tarvittavat tehtävät ja oppimateriaalit ja hänelle annetaan tarvittavaa tukea oppimiseensa lähiopetukseen paluun jälkeen.
 • Oppilaan terveydentilaan liittyvän syyn vuoksi opetuksen järjestäjä voi tehdä hänelle päätöksen erityisistä opetusjärjestelyistä (POL 18§), jolloin opetus voidaan antaa etäopetuksena.
 • Luvattomien poissaolojen yhteydessä puututaan niiden syihin mahdollisimman pian yhteistyössä opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.
 • Jämsän kaupungin hallintoylilääkäri on linjannut, että mikäli lapsi kuuluu riskiryhmään ja tarvitsee siitä lääkärintodistuksen, huoltajat ovat yhteydessä hoitavaan lääkäriin kouluterveydenhuollossa, terveysasemalla tai lastenpoliklinikalla. Yleisesti ottaen vaikea koronavirustauti on lapsilla äärimmäisen harvinainen eikä hoitotasapainossa oleva perussairaus (esimerkiksi astma) lisää riskiä, joten perussairauden vuoksi tarve koulusta poisjäämiselle on vähäinen.  

 

 1. Koulupäivän arkikäytänteet
 • Opetusta järjestetään normaalin tuntijaon ja työjärjestyksen mukaisesti.
 • 1-6 luokkia opettaa pääsääntöisesti oma luokanopettaja koko koulupäivän ajan.
 • Luokka opiskelee samassa opetustilassa/kotiluokassa koko päivän ajan.
 • Alakouluissa opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan.
 • Opiskelu tapahtuu noudattaen normaalia lukujärjestystä.
 • Mikäli alaluokilla on aineenopettajia ja he työskentelevät samassa rakennuksessa, he käyvät pitämässä omat tuntinsa kotiluokissa.
 • Erityisopettajat voivat opettaa tukea tarvitsevia oppilaita omissa pienryhmissä tai yksilöllisesti – lähiopetusviikkojen aikana on tärkeää selvittää oppilaiden tulevat tuen tarpeet myös syksyn osalta.
 • 7-9 luokat opiskelevat pääsääntöisesti samassa opetustilassa/kotiluokassa koko päivän ajan.
 • Aineenopettajat kiertävät opettamassa oppilaita normaalin työjärjestyksen mukaisesti.
 • Poikkeuksena ovat valinnaisaineet ja muut taito- ja taideaineet, joissa opetusryhmä vaihtuu valintojen mukaisesti. Näissä valinnaisaineissa kuitenkin keskitytään teoriaopetukseen.
 • Opettajat, ohjaajat sekä koulun muu henkilökunta (hallinto- ja oppilashuoltohenkilöstö) eivät pääsääntöisesti vaihda työpistettä/koulua kesken päivää.
 • Ruokailu järjestetään porrastaen. Ruokailussa voidaan käyttää ruokasalia tai se voidaan järjestää oppilasryhmän opetustilassa. Ruokasalia käytettäessä huolehditaan turvaväleistä ja väljyysvaatimuksista sekä porrastamisesta. Ruokailussa istutaan siten, että oppilaiden välillä on tyhjiä paikkoja ja oppilaat eivät istu vastakkain. Opettajat ja ohjaajat valvovat oman opetusryhmänsä ruokailua koko ruokailun ajan. Valvontavelvollisuus koskee myös siirtymätilanteita ja käsienpesua. Oppilaat eivät ota itse ruokaa vaan kohteessa oleva henkilökuntaan kuuluva aikuinen jakaa ruuan. Jos ruokailu tapahtuu ruokasalissa, niin ruuan jako tapahtuu ateriapalvelujen henkilöstön toimesta. Käytössä voivat tarvittaessa olla kertakäyttöastiat. Ruokasalissa tapahtuvien ruokailujen välissä pöytien pinnat puhdistetaan. Koulukohtaiset ruokailua koskevat käytänteet kirjataan ja käydään läpi oppilaiden sekä henkilökunnan kanssa.

Tiedot oppilaiden erityisruokavalioista toimitetaan myös niihin lähiopetuksen lisätiloihin, joissa koululounaspalvelun tuottaa muu toimija kuin Jämsän Ateria. Rehtorit vastaavat tiedonsiirrosta.

Jämsän Ateria laatii lähiopetusjaksolle oman erillisen kouluruokalistan, joka julkaistaan ennen lähiopetusjakson alkamista.

Gradia Jämsä noudattaa lähiopetusjakson aikana jo aiemmin suunnittelemaansa lounaslistaa. Jämsän Kristillinen kansanopisto noudattaa Jämsän Aterian koululounaslistaa.

 

 • Välitunnit järjestetään ulkona porrastetusti niin, että pääsääntöisesti vain yksi (1) luokka kerrallaan on koulun pihalla – välituntien järjestämisessä sovelletaan kunkin koulun/lisätilan erityispiirteitä ja mahdollisuuksia ja välituntikäytänteistä ja niihin liittyvästä valvonnasta laaditaan kirjalliset ohjeet kuhunkin kouluun/lisätilaan ja ohjeet käydään läpi henkilöstön ja oppilaiden kanssa. Koulun/lisätilan alueella olevia piha- ja leikkivälineitä voidaan pääsääntöisesti käyttää normaalisti, mutta niitä ei pystytä puhdistamaan käyttäjien jäljiltä. Välitunnilta sisälle tultaessa kädet pestään.

 

 • Kaikki liikuntatunnit sekä osa muiden aineiden oppitunneista pidetään ulkona, koulun piha-alueella tai sen lähialueilla noudattaen koulun turvallisuussuunnitelmia sekä välttäen minkäänlaisia lähikontakteja.
 • Jokaiselle koululle/lisätilalle laaditaan omat liikkumiseen (kouluuntulo ja sieltä lähtö) sekä välituntiliikuntapaikkojen käyttöön liittyvät ohjeet, joissa huomioidaan turvallisuusnäkökohdat ja nämä ohjeet käydään läpi henkilökunnan ja oppilaiden kanssa lähiopetuksen alkaessa.
 • Lukuvuoden kahden viimeisen viikon aikana on tärkeä keskittyä opetuksen järjestämisessä oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen.
 • Oppilaiden kanssa keskustellaan etäopetusjakson aikaisista kokemuksista sekä normaaliajan koulutyöstä poikkeavista toimintatavoista, kuten suojautumis- ja hygieniatoimista ikätaso huomioiden.

 

 1. Oppimisen ohjaus ja tuki sekä oppilashuolto
 • Lähiopetukseen palaaminen helpottaa tuen tarjoamista oppilaille.
 • Opettajat kartoittavat yhteistyössä erityisopettajien kanssa poikkeusolojen aikaista oppimista ja tuen tarvetta.
 • Tarvittaessa opetuksen järjestäjä päättää oppilaan siirtymisestä vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen (VSOP), jotta vältytään poikkeusolojen aiheuttamalta vuosiluokan kertaamiselta. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota perusopetuksen päättäviin opiskelijoihin.
 • Oppilaan terveydentilaan liittyvän syyn vuoksi opetuksen järjestäjä voi tehdä oppilaalle päätöksen erityisistä opetusjärjestelyistä (POL 18§), jolloin opetus voidaan antaa etäopetuksena. Näille oppilaille tiedotetaan etäopetusjärjestelyistä.
 • Oppilas ohjataan tarpeen mukaisesti oppilashuollon palvelujen (koulupsykologin, koulukuraattorin ja kouluterveydenhuollon palvelut) piiriin lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
 • Koulujen opiskeluhuoltohenkilöstö jatkaa työtään pääasiassa omassa päätoimipisteessään, mutta osittain myös etänä. Psykologit ja kuraattorit voivat tarvittaessa kiertää päätoimipisteen lisäksi myös muilla kouluilla. Huoltaja voi sopia tapaamisesta myös kuraattorin tai psykologin päätoimipisteessä, riippumatta siitä minkä koulun oppilas on kyseessä. 
 • Liitteenä oppilas- ja opiskeluhuoltohenkilöstön yhteystiedot.

 

 1. Turvallisuussuunnitelmat
 • Koulujen turvallisuussuunnitelmia päivitetään tilanteen mukaan ja ne käydään läpi henkilökunnan ja oppilaiden kanssa.
 • Niiltä osin kuin oppilasryhmät ja henkilöstö siirtyvät normaalista poikkeaviin tiloihin, pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat käydään läpi heidän kanssaan ennen opiskelun alkua.
 • Ennen normaalista poikkeaviin väistötiloihin siirtymistä henkilöstö perehtyy niiden turvallisuussuunnitelmiin. Henkilöstölle järjestetään turvallisuuskävely tiloissa ja sen yhteydessä perehdytään mm. palovaroitinjärjestelmiin, hätäpoistumisteiden sekä hätäensiapuvälineiden sijaintiin.
 • Gradian, Jämsän Kristillisen kansanopiston sekä Jämsän lukion tiloissa on toimivat kuulutusjärjestelmät ja Jokivarren puukoululla käytetään kuuluttamisessa megafoneja.

 

 1. Koulukuljetukset
 • Koulukuljetuksia väljennetään. Väljentäminen voi tapahtua esimerkiksi vuorojen määrää tai kaluston kokoa kasvattamalla taikka koulukuljetusten aikatauluja muuttamalla.
 • Kuljetusoppilaiden valvonnasta huolehditaan ja rehtorit vastaavat asiasta. Kuljetuksia odotellaan pääsääntöisesti ulkona koulun pihalla, huomioiden ja valvoen fyysisten kontaktien välttämistä. Koulukuljetuksista annetaan tarkempaan informaatiota 11.5.2020 alkavalla viikolla.
 • Jämsän kaupungin hallintoylilääkäri on laatinut 6.5.2020 toimintaohjeet koskien kuljetuksissa olevia oppilaita ja heidän turvallisuuttaan.
 • Kaupungin logistikko perehdyttää kuljetusten tuottajat hallintoylilääkärin antamiin toimintaohjeisiin ja kuljetuksissa toimiville annetaan erillinen ohje liittyen lähiopetusjaksolla erityisesti huomioitaviin asioihin.
 • Koulukuljetusten ajaksi Jämsän kaupungin hallintoylilääkäri suosittelee laittamaan lapsille kankaisen suojuksen (esimerkiksi huivin), joka peittää nenän ja suun. Tämä vähentää pisaroiden leviämistä. Kyydissä ollessa tulisi myöskin välttää turhaa kommunikointia, koska pisaroita leviää aina myös puhuessa. On tärkeää huomioida, että lasta ei tule päästää kouluun, mikäli hänellä on hengitystieinfektion oireita (pelkkä tukkoinen nenä ei vielä ole hengitystieinfektion oire). Hallintoylilääkärin ohje on liitteenä.
 • Turvallisuus- ja hygieniamääräyksiä noudatetaan samoin perustein kuin muissakin tilanteissa.
 • Kädet pestään kotoa lähdettäessä ja kouluun saapuessa sekä myös kotiin saapuessa.
 • Myös kuljetuksien aikana noudatetaan asianmukaista yskimis- ja aivastamishygieniaa.
 • Kuljetuksen ajaksi on perusteltua laittaa lapsen mukaan myös nenäliinoja.
 • Koulukuljetusten aikana pidetään etäisyyttä ja lapsien tulee pidättäytyä fyysisestä kontaktista.
 • Kuljetuksessa olevat lapset pysyvät kuljettajan osoittamalla paikalla koko kuljetuksen ajan.
 • Huoltajien tulee ilmoittaa suoraan kuljettajalle tai liikenneyrittäjälle, kun lapsi ei tarvitse koulukuljetusta poissaolon tai muun syyn vuoksi.
 • Kaipolan koulun 6. luokka siirtyy 14.-30.5. lähiopetusjakson ajaksi opiskelemaan Jokivarren puukoululle ja heille järjestetään bussikuljetus Kaipolan koululta lisätilaan aamuisin sekä iltapäivisin paluukuljetus takaisin Kaipolan koululle. Kuljetuksessa on mukana koulun henkilökuntaan kuuluva.

 

 

 1. Henkilökunnan työolosuhteet
 • Henkilökunnan kanssa käydään läpi koulutilojen turvallisuusohjeet, jotka jaetaan heille kirjallisina.
 • Siirryttäessä normaalista poikkeaviin tiloihin, henkilöstö perehtyy kyseisen rakennuksen pelastussuunnitelmiin sisältäen ns. turvallisuuskävelyn, jonka yhteydessä perehdytään mm. rakennuksen poistumisteihin ja palo- ja pelastusvälineistöön.
 • Käsi- ja yskimishygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota, samoin kuin turvaväleihin keskinäisessä yhteistyössä.
 • Luokanopettajat työskentelevät pääsääntöisesti vain oman ryhmänsä kanssa.
 • Aineenopettajat kiertävät opettamassa omia ryhmiään.
 • Koulunkäynninohjaajat työskentelevät pääosin saman luokan kanssa
 • Henkilökunnan taukotilat sijaitsevat eri tiloissa ja kaikki kokoukset pidetään etäyhteyksin.
 • Kehitysvammaopetuksen henkilöstö käyttää koko työpäivän ajan kasvovisiirejä (tai kasvomaskeja, jos visiirejä ei ole käytössä) ja heitä kehotetaan käyttämään erillisiä työvaatteita, jotka he vaihtavat töihin tullessa ja sieltä lähtiessä. Kyseisen henkilöstöryhmän kanssa sovitaan näistä käytänteistä ja ne kirjataan kaikkien nähtäville.
 • Esimiesten johdolla tehdään työpaikan  vaarojen arviointi huomioiden koronavirus. Uudistettu lomake on kaupungin intrassa.
 • Henkilöstöä koskevat toimintaohjeet on käyty yhteistyössä läpi hallintoylilääkärin, työsuojelutahojen ja JUKOn pääluottamusmiehen kanssa 8.5.2020.

 

 1. Iltapäivätoiminnan järjestäminen

-  Kunnan tulee jatkaa aamu- ja iltapäivätoiminnan ja kerhotoiminnan järjestämistä 14.5.2020 lukien, jos se on järjestänyt sitä kunnassa jo ennen epidemian alkamista.

- Iltapäivätoimintaan voi osallistua 14.5. lukien. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja kerhotoiminnassa huolehditaan lasten ja henkilöstön turvallisuudesta.

- Iltapäivätoimintaa järjestävien Jämsänjoen yhtenäiskoulun, Jämsänkosken yhtenäiskoulun sekä Kaipolan koulun iltapäiväkerhojen ohjaajat laativat yhdessä esimiestensä (Soile Kukkonen, Markus Hyytinen ja Tuija Huikuri) kanssa OPH:n päivitettyä ohjeistusta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/145-alkaen-siirtyminen-normaaliolojen-lainsaadannon-mukaiseen-aamu-ja mukailevat toimintaohjeet, joissa painottuvat turvallisuusnäkökohdat.

Näissä ohjeissa määritellään kouluittain se, miten iltapäivätoimintaan osallistuvat lapset jaetaan pienempiin ryhmiin riittävien turvavälien varmistamiseksi, kuka ohjaaja vastaa mistäkin ryhmästä, missä tiloissa ryhmät kokoontuvat, missä tiloissa tarjoillaan välipala sekä millaista toimintaa iltapäiväkerhossa järjestetään huomioiden voimassa oleva tartuntatautilaki.

Ohjeistus sisältää seuraavia asioita:

 

-  oppilaan siirtymisen opetustilasta määriteltyyn iltapäivätoimintatilaan (esim. ohjaaja hakee oppilaat opetustilasta ja vie määriteltyyn tilaan väljässä jonossa).

- yhteisten välineiden käytössä noudatetaan samoja ohjeita kuin koulupäivienkin aikana

- käsienpesu ja hygienia –ohjeistus

- toiminta tapahtuu pääsääntöisesti ulkona

- välipalan syönti (missä, milloin)

- oppilaan kotiinlähtö (mistä, miten).

- vältetään tarpeettomia lähikontakteja

 

Koulukohtaiset iltapäivätoimintaa koskevat toimintaohjeet valmistuvat maanantain 11.5. aikana, kun tiedetään tarkemmin iltapäiväkerhoon osallistuvien oppilaiden määrät.

 

Iltapäivätoiminnassa käytetään samoja erillistiloja kuin koulupäivien aikanakin eli jos iltapäivätoimintaan osallistuva lapsi sairastuu kesken toiminnan niin olemassa asianmukaisesti varustettu erillistila, johon hänet voi siirtää.

 1. Muita huomioitavia asioita
 • Pienimuotoisia retkiä voidaan tehdä luokittain tutustuen lähiympäristöön. Myös retkille on otettava käsidesit mukaan ja muutenkin huolehdittava hyvästä käsihygieniasta sekä turvaväleistä.
 • OPH:n ohjeiden mukaisesti jo kerätyt luokkaretkirahat jaetaan tasan kaikille oppilaille.
 • luokkien juhlalounasta ei pystytä järjestämään.
 • Tuleville 1.-luokkalaisille voidaan järjestää tapaaminen tulevan opettajan kanssa etäyhteydellä, samoin kuin tuleville 7.-luokkalaisille.
 • Kevätlukukauden viimeinen koulupäivä on lauantaina 30.5.2020 klo 8. Kouluissa ei järjestetä perinteisiä kevätjuhlia. Lukuvuoden päättymiseen liittyviä juhlallisuuksia voidaan järjestää esimerkiksi striimattuna. Asiaa valmistellaan tulevina viikkoina ja siitä tiedotetaan myöhemmin.
 • Lukuvuosiarviointi ja päättöarviointi tehdään opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Arvioinnissa huomioidaan oppilaan osaaminen ja hänen antamansa oppimisen näytöt monipuolisesti sekä laajasti koko lukuvuoden aikana.

 

 1. Tiedottaminen
 • Lähiopetukseen liittyvistä käytännön asioista tiedotetaan huoltajille ja oppilaille Wilmassa ja koulun Pedanet-sivuilla
 • Henkilökunnalle tiedotetaan lähiopetukseen liittyvistä käytänteistä henkilöstökokouksissa ja koulun Pedanet-sivuilla
 • Lisätiloihin liittyvät toimintaohjeet ja tarkemmat tiedot tiloista ja niiden käytöstä annetaan niissä opiskelevalle henkilöstölle, huoltajille ja oppilaille.

 

 1. Koulun lukuvuosisuunnitelma
 • Tämä asiakirja liitetään osaksi koulun lukuvuosisuunnitelmaa ja sen hyväksyy opetusjohtaja.

 

 

 

 

 

 

LIITTEET

 

LIITE 1

Tilaluettelo, lisätilat

LIITE 2

Erillistiloiksi nimetyt tilat

LIITE 3

JÄMSÄN KAUPUNKI /HALLINTOYLILÄÄKÄRI 6.5.2020

Hygieniaohje koululaisille ja koululaisten vanhemmille

 

Pandemiatilanne on siinä vaiheessa, että lähiopetukseen voidaan jälleen palata. Koronavirus ei kuitenkaan ole kadonnut, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä hygieniaan ja tartunnoilta suojautumiseen. Tämä tarkoittaa, että koululaisia tulisi ohjeistaa pesemään kädet kouluun lähtiessä sekä erityisesti kun he tulevat ulkoa sisään, aina wc-käynnin, niistämisen, yskimisen tai aivastamisen jälkeen. Kasvojen koskettelua tulisi välttää ja kanssaihmisiin pitää mahdollisuuksien mukaan etäisyyttä.

Varotoimenpiteenä koulukyytejä jossain määrin väljennetään. Koulukyytien ajaksi suosittelen laittamaan lapsille kankaisen suojuksen (esimerkiksi huivin), joka peittää nenän ja suun. Tämä vähentää pisaroiden leviämistä. Kyydissä ollessa tulisi myöskin välttää turhaa kommunikointia, koska pisaroita leviää aina myös puhuessa. Ja mikä tärkeintä, lasta ei tule päästää kouluun, mikäli hänellä on hengitystieinfektion oireita (pelkkä tukkoinen nenä ei vielä ole toki hengitystieinfektion oire).

Mikäli lapsesi kuuluu riskiryhmään, ja tarvitset siitä lääkärintodistuksen, ole yhteydessä hoitavaan lääkäriin kouluterveydenhuollossa, terveysasemalla tai lastenpoliklinikalla. Yleisesti ottaen vaikea koronavirustauti on lapsilla äärimmäisen harvinainen, eikä hoitotasapainossa oleva perussairaus (esimerkiksi astma) lisää riskiä, joten perussairauden vuoksi tarve koulusta poisjäämiselle on vähäinen.

 

Jämsässä 6.5.2020

 

JYRI MOILANEN

Jyri Moilanen

Hallintoylilääkäri

Jämsän kaupunki

puh. 040-617 5215;

e-mail: jyri.moilanen@jamsa.fi

 

 

LIITE 4

Jämsän kaupunki: Riskiryhmään kuuluvat ja työn tekeminen koronan aiheuttamien poikkeusolojen aikana

 

Sivun sisältö

​​Tietyt ryhmät ovat sairautensa tai sen hoidon vuoksi muita alttiimpia saamaan vakavan koronavirusinfektion. Tämänhetkisen tiedon perusteella (THL) tähän ryhmään kuuluvat yli 70-vuotiaat henkilöt.

Lisäksi vakavan koronavirusinfektion vaaraa voivat lisätä sellaiset sairaudet, jotka merkittävästi huonontavat keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä. Tällaisia ovat esimerkiksi seuraavat:

 

 • Vaikea-asteinen sydänsairaus
 • Huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus
 • Diabetes, johon liittyy elinvaurioita
 • Krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta
 • Vastustuskykyä heikentävä tauti kuten aktiivisessa solunsalpaajahoidossa oleva leukemia tai lymfooma (ei ylläpitohoito)
 • Vastustuskykyä voimakkaasti heikentävä lääkitys (esimerkiksi suuriannoksinen kortisonihoito) 

Tekijöitä jotka saattavat lisätä koronavirusinfektion riskiä terveydelle ovat sairaalloinen ylipaino (BMI eli Body Mass Index yli 40) sekä päivittäinen tupakointi, jotka yleisesti ottaen heikentävät keuhkojen toimintaa.

 

Jos et ole varma kuulumisestasi riskiryhmään ja askarruttaa, ole yhteydessä hoitavaan lääkäriisi. Hoitava lääkäri arvioi tarvittaessa, onko henkilön perussairaus niin vaikea, että hänellä on riski saada vakava koronavirusinfektio. Lääkäri ottaa myös kantaa siihen, pitäisikö lääkitystä muuttaa.

 

Työnantajana Jämsän kaupunki huolehtii henkilöstönsä terveellisyydestä ja turvallisuudesta myös pandemian aikana. Jämsän kaupungin henkilöstöönkin kuuluva riskiryhmäläinen keskustelee tilanteesta esimiehensä kanssa. 

 

Korkean riskin (asiakaspalvelu) työssä pohditaan lähiviikkojen ajaksi muu vaihtoehto, joita ovat etätyö, loma tai palkaton vapaa. Vaihtoehtona voi olla myös korvaava työ matalamman riskin töihin (ei asiakkaita).

 

Karanteeniin / pois työstä ei määrätä pelkästään sen perusteella, että kuuluu riskiryhmään. Työnantajalla ei ole velvoitetta palkanmaksuun, jos riskiryhmäläinen taudin pelossa vain jää kotiin omalla päätöksellä.

 

Jos perheessä on riskiryhmään kuuluva, tilanteesta keskustellaan esimiehen kanssa. Tällä hetkellä viranomaisten ohjeet ja linjaukset ovat kuitenkin sellaisia, että töistä ei voi jäädä kotiin pelkästään sen vuoksi, että läheinen on pitkäaikaissairas. Tässä tilanteessa etätyömahdollisuudesta voi keskustella esimiehen kanssa, jos se ei ole mahdollista, niin työnantaja voi myöntää palkattoman vapaan tai vuosilomia voi hyödyntää.

 

Kuntatyönantajien (KT) antama vastaus, kuinka tulee toimia riskiryhmään kuuluvien työntekijöiden/viranhaltijoiden kanssa:

 

Asiasta ei ole säännöstä.

 

Työnantajan tulee ottaa kuitenkin huomioon normaalit työsuojelu- ja työturvallisuusvelvoitteet ja

lojaliteettivelvoitteensa. Tarvittaessa työntekijä/viranhaltija siirretään etätöihin tai vapautetaan kokonaan työvelvoitteesta. Työnantajan suositus tai määräys kotiin jäämisestä ei ole peruste tartuntatautipäivärahan myöntämiselle. Jos työntekijä/viranhaltija määrätään kotiin, noudatetaan työsopimuslain 2. luvun 12 § 2 momenttia ja palkanmaksu päättyy 14 vrk:n jälkeen.

 

Mikäli palkansaaja on lääkärintodistuksen mukaan työkyvytön, hänelle maksetaan sairausajan palkkaa KVTES V luvun määräysten mukaan.

 

 

LIITE 5

 

Tiivistelmä: Potilaan ja sairastuneen työntekijän tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan perustuvat ohjeet koronaepidemiassa.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja THL ovat ohjeistaneet sairaanhoitopiirejä koronavirustilanteeseen liittyvässä viestinnässä.

 

TYÖNTEKIJÄ:

Työntekijälle tiedottaminen mahdollisesta tai todetusta koronavirustartunnasta:

 • Työnantaja ei saa lähtökohtaisesti nimetä kyseistä työntekijää.
 • Työnantaja voi informoida yleisesti muita työntekijöitä tartunnasta tai mahdollisesta tartunnasta ja ohjata heitä työskentelemään kotoa käsin.

 

Lisätietoa työntekijän terveystietojen käsittelystä

Organisaation ulkopuolelle kertominen tietyn työntekijän mahdollisesta tartunnasta:

 • Työnantaja on vaitiolovelvollinen työntekijän terveystiedoista.
 • Tarvittaessa työnantaja voi ilmaista yleisellä tasolla, organisaation käytänteiden mukaisesti, että työntekijä on estynyt hoitamasta työtehtäviään.
 • Jos organisaation työntekijällä todetaan koronavirus tai työntekijä on asetettu karanteeniin, työnantaja ei saa lähtökohtaisesti nimetä kyseistä työntekijää.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Terveystiedot kuuluvat erityisiin henkilötietoryhmiin, jolloin tietoja on suojeltava erityisen tarkasti. Terveystiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka kuvaavat henkilön terveydentilaa, sairautta, vammaisuutta tai hoitotoimenpiteitä.

 • Tieto siitä, että työntekijä on saanut koronavirustartunnan, on terveystieto.
 • Tieto siitä, että työntekijä on palannut riskialueelta, ei ole terveystieto.
 • Tieto siitä, että työntekijä on karanteenissa (antamatta lisätietoja syystä), ei ole terveystieto.

 

Lisätietoa erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen käsittelystä

Työntekijöiden henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ohella lakia yksityisyyden suojasta työelämässä (työelämän tietosuojalaki).

 

LIITE 6

Jämsän kaupunki: Oppilas- ja opiskelijahuollon tiedote

 

Opiskeluhuollon järjestäminen 14.5.2020 lähtien

 

Valtioneuvoston päätöksellä Jämsän perusopetuksen oppilaitokset siirtyvät lähiopetukseen 14.5.2020 lähtien. Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus jatkuvat etäopetuksena kevätlukukauden loppuun asti.

 

Koulujen opiskeluhuoltohenkilöstö jatkaa työtään pääasiassa omassa päätoimipisteessään, mutta osittain myös etänä. Psykologit ja kuraattorit voivat tarvittaessa kiertää päätoimipisteen lisäksi myös muilla kouluilla. Huoltaja voi sopia tapaamisesta myös kuraattorin tai psykologin päätoimipisteessä, riippumatta siitä minkä koulun oppilas on kyseessä. 

 

Perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten kuraattorit ja psykologit tavoittaa puhelimitse parhaiten arkipäivisin klo 8-16. Asiakas voi jättää myös tekstiviestin tai soittopyynnön Wilma-viestillä. Ensisijaisesti yhteyttä pyydetään ottamaan oman koulun tai oppilaitoksen nimettyyn työntekijään. 

 

Jämsänjoen yhtenäiskoulu, Kaipolan koulu ja Juokslahden koulu:

Kuraattori Reijo Ahonen, p. 040 726 3724, psykologi Seija Leinonen p. 040 752 6302

Jämsänkosken yhtenäiskoulu, Kuoreveden koulu, Länkipohjan koulu ja Koskenpään koulu:

Kuraattori Sanna Kytöoja p. 040 586 8580, psykologi Virva Jukarainen p. 040 712 2483

Toinen aste, lukio ja Gradia Jämsä:

Kuraattori Marita Aaltonen p. 050 412 3223 (ma-to), psykologi Virva Jukarainen p. 040 712 2483

Vastaanottoaikoja kuraattoreille ja psykologeille voi varata normaalisti. Akuuteissa tilanteissa perhetapaamisia ja verkostotapaamisia voidaan järjestää joko etätapaamisina tai paikan päällä. Jälkimmäisessä tapauksessa tulee kuitenkin noudattaa turvamääräyksiä koronatartuntojen välttämiseksi. 

Virka-ajan jälkeen akuuteissa kriisitilanteissa asiakas voi ottaa yhteyttä Kriisikeskus Mobileen:

https://kriisikeskusmobile.fi/keski-suomen-sosiaalipaivystykset/ 

Koulujen terveydenhoitajat ja koululääkärit ovat Jämsän Terveyden palveluksessa. Kouluterveydenhuollon palveluista terveydenhoitajat ovat tiedottaneet Wilman kautta.

 

Lisätietoja:

Sini Käkönen, ma. opetusjohtaja-opistojen rehtori, puh 040 751 4731

Juha Damskägg, lukiokoulutuksen rehtori, puh. 040 836 1604, vastuualueena Jämsän kaupungin oppilas- ja opiskelijahuolto

Petteri Järvinen, rehtori, Gradia Jämsä, puh. 040 341 5022

 

LIITE 6 Jokivarren puukoulun tilojen enimmäishenkilömäärät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liitteet:

Ohjeet lähiopetusjaksoille - tulostettava versio
Liite 6 Puukoulun vahvistetut henkilömäärät
Luokkien sijoittuminen 14.5.2020 alkaen
erillistilat kesken päivää sairastuneille

Lähiopetukseen palataan 14.5.2020

Pääministeri Sanna Marinin hallitus päätti keskiviikkona 29.4.2020, että perusopetuksessa palataan lähiopetukseen 14.5. alkaen erityisjärjestelyin. Opetus- ja kulttuuriministeriö yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa on jo  antanut ohjeita asiasta. Myös Opetushallitus tulee ohjeistamaan koulutuksen järjestäjiä. Asian vaatimat valmistelutoimet ovat käynnissä. Järjestelyissä noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita.

Jämsän kaupunki tiedottaa myöhemmin perusopetuksen oppilaiden huoltajia asiasta. Tiedottaminen tapahtuu Wilman kautta.

30.4.2020
Sini Käkönen, ma. opetusjohtaja-opistojen rehtori, puh 040 751 4731

 

 

 

Etäopetus 13.5.2020 saakka

Etäopetus:

 • Kotona olevat oppilaat saavat Wilman kautta päivittäiset koulutehtävät opettajalta.
 • Oppilas työskentelee kotona oppikirjojen ja mahdollisuuksien mukaan erilaisten sähköisten materiaalien avulla.
 • Vuorovaikutus ohjaavaan opettajaan on säännöllistä.
 • Oppilaan vastuu itsenäisessä koulutyössä korostuu.
 • Etäopetus toteutetaan soveltuvin osin oppilaan lukujärjestyksen mukaisessa järjestyksessä.

Haluamme korostaa oppilaille luottamuksen ja vastuun merkitystä.

Lukuvuosi jatkuu eivätkä oppilaat ole lomalla.

Toivomme hyvää yhteistyötä koulujen ja kotien välille tässä hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa.

Poikkeusjärjestelyt ovat voimassa 13.5.2020 asti.

Opetusjärjestelyiden normalisoitua annetaan tarvittavaa tukiopetusta sitä tarvitseville oppilaille. Lukuvuotta 2019-2020 on käyty tässä vaiheessa jo 3/4 , joten opintojen etenemisen kannalta lukuvuoden suurin työ on jo tehty. Ahkeralla etäopiskelulla varmennetaan lukuvuoden oppisisältöjen tavoitteiden saavuttaminen.