Joustavan tuen luokat

Joustavan tuen pienluokka H-luokat

Luokilla annetaan yksilöityä opetusta oppilaille, joilla on laaja-alaisia ja/ tai kehityksen viivästymisestä johtuvia oppimisvaikeuksia. Oppivelvollisuus näillä oppilailla on pääsääntöisesti 9 vuotta. Yksilöidyn erityisopetuksen luokkaan pääsemiseksi oppilas tarvitsee päätöksen erityisestä tuesta. Oppilas voi opiskella myös yleisopetuksen ryhmässä ja saada tarvitsemansa tuen pienryhmästä. Oppilaan tuki suunnitellaan yksilöllisesti.

Ryhmäkoko
Näiden erityisluokkien oppilasmäärä on enintään 10 oppilasta/ opetusryhmä. Samassa opetusryhmässä voi olla oppilaita usealta luokka-asteelta.

Oppiaineet
Näissä erityisluokissa noudatetaan pääsääntöisesti yleisopetuksen tuntimääriä ja oppiainejakoa yksilöllistämiset huomioiden. Oppilaat osallistuvat yleisopetuksen opetukseen kykyjensä ja edellytystensä mukaisesti. Oppilaille laaditaan opiskelun ja kehityksen tukemiseksi henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS.

Tavoitteet
Yksilöidyn erityisopetuksen tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus omien oppimisedellytystensä mukaisesti yhdessä ikätovereidensa kanssa.

Opetus on yksilö- ja ryhmäopetusta, jossa opetusmenetelmät ovat konkreettisia, toiminnallisia ja kokonaisvaltaisia.

Arviointi
Oppilaan arviointi perustuu yleiseen oppimäärään tai siihen yksilölliseen oppimäärään, joka hänelle on asetettu HOJKS:ssa.
Päivitetty 26.8.2021

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä