Koulunkäyntitaitoja tukeva ja kuntouttava opetus

Koulunkäyntitaitoja tukeva ja kuntouttava opetus

1-6 G-lk

7-9 G-lk

Koulunkäyntitaitoja tukeva ja kuntouttava opetus on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat tukea koulunkäynnin haasteisiin. Tavoitteena on tukea oppilaan keskittymisen, tarkkaavuuden, koulumotivaation, itsetunnon, käyttäytymisen ja vastuuntunnon kehitystä. Samassa opetusryhmässä voi olla oppilaita useammalta luokka-asteelta ryhmäkoon ollessa enintään kymmenen oppilasta. Opetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti yleisopetuksen tavoitteita ja oppisisältöjä. Yksilölliset tavoitteet kirjataan HOJKS:iin. Oppilaat osallistuvat yleisopetuksen ryhmään kykyjensä ja edellytystensä mukaisesti. Oppilaan arviointi perustuu yleiseen oppimäärään tai siihen yksilölliseen oppimäärään, joka hänelle on HOJKS:ssa asetettu.

toimintaperiaatteet siirryttäessä erityisluokkiin

Päivitetty 29.5.2019

Nuorisokoti Metsäkonttorin yhteydessä toimiva 7–9N

Jämsän kaupunki ja nuorisokodin toiminnasta vastaavat Jämsän nuorisokotikiinteistö Oy ja Novamit Oy ovat sopineet yhteistyöstä, joka turvaa yläkouluikäisille oppilaille mahdollisuuden opiskella pienryhmässä kodinomaisissa tiloissa ja olosuhteissa.

Nuorisokoti Metsakonttorilla toimivalle Jämsänkosken yhtenäiskoulun 7-9N-luokalle voidaan ohjata oppilaita kaupungin yläkouluista opiskeluhuollollisena tukitoimena yhteistyössä lapsiperheiden sosiaalityön kanssa. Ryhmän maksimikoko on 10 oppilasta, ja pienluokalla on mahdollista tarjota opetusta sekä nuorisokotiin sijoitetuille nuorille, että kotona asuville, opiskeluunsa pienluokan tukea tarvitseville jämsäläisoppilaille.

Oppilaan asiantuntijaryhmässä on oltava edustus lapsiperheiden sosiaalityöstä.

Päivitetty 29.5.2019

 

7–9N -erityisluokalle hakeutuminen

Oppilaan vaikeudet ilmenevät koulunkäynnissä. Ole yhteydessä huoltajaan ja sovi palaveri.

Luokanopettaja tai luokanvalvoja kerää tietoa oppilaan tilanteesta ja konsultoi oppilashuollon henkilöstöä ja erityisopettajaa. Kokoa moniammatillinen asiantuntijaryhmä, jossa kirjataan toteutetut tukitoimet sekä suunnitellaan jatkotyöskentely ja seuranta. Oppilaalle laaditaan tarvittavat pedagogiset asiakirjat.

Seurantapalaverissa arvioidaan annetun tuen riittävyys. Mikäli vaikeudet jatkuvat, siirrytään tehostettuun tai erityiseen tukeen, jolloin oppilaalle laaditaan tehostetun tuen oppimissuunnitelma tai HOJKS. N-luokan oppilaspaikkojen tiedusteluihin vastaa apulaisrehtori Soile Kukkonen.

Yläkouluikäiset jämsäläisoppilaat tai nuorisokodille sijoitetut nuoret ohjataan opetusryhmään, mikäli lähikoulussa toteutetut opiskeluhuollon ja lastensuojelun käyttämät tukitoimet eivät ole olleet riittäviä tai oppilaan äkillisesti muuttunut elämäntilanne edellyttää tällaista pienluokkamuotoista vaativaa erityisopetusta. 
  • Nuorisokodin kasvatusjohtaja tiedottaa Jämsänjoen yhtenäiskoulun apulaisrehtoria nuorisokodille sijoitetuista nuorista, joiden arvioidaan tarvitsevan kiireellisesti opiskelupaikkaa 7–9N -pienluokalla. Tällaisissa tilanteissa pienluokan opettaja selvittää moniammatillisen asiantuntijaryhmän tuella oppilaan aiemmasta koulusta opetuksen järjestämisen kannalta oleelliset tiedot.
7–9N -pienluokan opettaja kutsuu kuuden viikon kuluttua kokoon asiantuntijaryhmän arvioimaan pienluokkapaikan tarvetta ja päättämään sen hakemisesta.

Arvioitaessa pienluokkapaikka perustelluksi, laaditaan hakemus erityisestä tuesta / erityisen tuen tarkistamisesta, jossa oppilaan pääsääntöiseksi opetusryhmäksi määritellään 7–9N -pienluokka.

Hakemuksen tueksi ei vaadita erillistä sosiaalitoimen puoltavaa lausuntoa, vaan lähettävän koulun erityisopettaja kirjaa pedagogiseen selvitykseen sosiaalitoimen tukevan hakemista.

Hakemus erityisestä tuesta toimitetaan liitteineen erityisopetuksen koordinaattorille, joka toimittaa sen eteenpäin päätöksentekoa varten.

Opiskelua seurataan säännöllisesti sosiaalitoimen, Jämsän nuorisokodin ja ryhmän opettajan yhteisesti sopiman aikataulun mukaisesti. Oppilaan edellytysten niin salliessa hän voi siirtyä takaisin lähikouluunsa moniammatillisen asiantuntijaryhmän päätöksellä.

Päivitetty 29.5.2019

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä