Jämsänkosken yhtenäiskoulun erityisopetus

Jämsänkosken yhtenäiskoulun erityisopetus vl.1-6

Oppilaat sijoittuvat oman lähikoulunsa yleisopetuksen luokkiin (ns. kotiluokka). Erityisopetusta annetaan joko pienryhmissä tai samanaikaisopetuksena niissä aineissa, joissa oppilas tarvitsee tukea. Muut aineet opiskellaan kotiluokassa.

 

Tukea annetaan oppilaille, joilla on laaja-alaisia ja/ tai kehityksen viivästymisestä johtuvia oppimisvaikeuksia tai osa-aikaisen erityisopetuksen tarvetta. Oppivelvollisuus näillä oppilailla on pääsääntöisesti 9 vuotta. Oppilas voi olla yleisen, tehostetun tai erityisen tuen piirissä.


Oppiaineet
Pienryhmäopetuksessa noudatetaan yleisopetuksen tuntimääriä ja oppiainejakoa oppilaiden tuen tarpeet huomioiden Oppilaille laaditaan opiskelun ja kehityksen tukemiseksi oppimissuunnitelma tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS.

Tavoitteet
Tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus omien oppimisedellytystensä mukaisesti yhdessä ikätovereidensa kanssa.

Opetus on yksilö- ja ryhmäopetusta, jossa opetusmenetelmät ovat konkreettisia, toiminnallisia ja kokonaisvaltaisia.

Arviointi
Oppilaan arviointi perustuu yleiseen oppimäärään tai siihen yksilölliseen oppimäärään, joka hänelle on asetettu HOJKS:ssa.


Päivitetty 12.8.2019

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä