Yleisen tuen oppimissuunnitelma

Oppimissuunnitelma

•Suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä, siinä tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta.

•Hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen, pedagoginen asiakirja.

•Tarvittaessa osa yleistä tukea, pakollinen tehostetun tuen aikana.

•Perustuu pedagogisessa arviossa tuotettuun tietoon.

•Oppimissuunnitelman laativat opettajat yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Tarvittaessa myös muut asiantuntijat mukaan.