Tehostetun tuen oppimissuunnitelma

Oppimissuunnitelma

•Suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä, siinä tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta.

•Hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen, pedagoginen asiakirja.

•Tarvittaessa osa yleistä tukea, pakollinen tehostetun tuen aikana.

•Perustuu pedagogisessa arviossa tuotettuun tietoon.

•Oppimissuunnitelman laativat yhdessä ne opettajat, jotka oppilasta pääsääntöisesti opettavat. Oppimissuunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa. Tarvittaessa kutsutaan myös muita asiantuntijoita. Erityisopettaja varmistaa, että oppimissuunnitelmat tulevat sovitusti tehtyä.

Oppimissuunnitelma päivitetään vähintään kerran lukuvuodessa.

Tukitoimien toteutuminen kirjataan Wilma-lomakkeen loppuun.

PÄIVITETTY 4.2.2016

Oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten

Oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin oppilaan opetuksen ja tukitoimien järjestäminen edellyttää:

•oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet

•oppilaan oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet

•tarvittaessa opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa

•pedagogiset ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat, kommunikointitavat, erityiset apuvälineet, oppimateriaalit ja muu tuki

•fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön liittyvät, oppilashuollolliset, ohjaukselliset tai muut ratkaisut

•moniammatillisen yhteistyön kuvaus ja eri toimijoiden vastuualueet

•yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki

•edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi

•suunnitelman laatimiseen osallistuneet

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä