Tehostetun tuen aloittaminen

TEHOSTETUN TUEN ALOITTAMINEN

  1. Kun yleisen tuen tukimuodot eivät riitä (ks. esim. työkalupakki), opettajat laativat pedagogisen arvion.

  2. Tehostettuun tukeen siirtymisestä päätetään moniammatillisesti.

  3. Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelmassa tulee näkyä, milloin tehostettuun tukeen siirtyminen on käsitelty moniammatillisesti.

  4. Oppimissuunnitelma laaditaan yhdessä huoltajan kanssa. Siinä on oltava huoltajien ja opettajan/ opettajien allekirjoitukset. Allekirjoitettu versio säilytetään koulun arkistossa.

  5. Oppimissuunnitelma päivitetään vähintään kerran lukuvuodessa.

  6. Aina päivityksen jälkeen otetaan huoltajien allekirjoitukset.

    Päivitetty 3.12.2014