Tehostettu tuki

Tehostettu tuki

•Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Tehostetussa tuessa käytetään säännöllisesti useita eri tukimuotoja oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen tukemiseksi.

•Sen avulla tuetaan suunnitelmallisesti oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä

•Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista

•Tuki tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppilaan kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti

•Keskeisiä termejä:

- pedagoginen arvio

- moniammatillinen oppilashuolto

- tehostetun tuen oppimissuunnitelma