pedagoginen arvio

pedagoginen arvio

Oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä laativat yhdessä kirjallisen pedagogisen arvion. Tarvittaessa arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita. Pedagogisessa arviossa kuvataan:

• oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena

• oppilaan saama yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksista

• oppilaan oppimisvaikeudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet

• arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea