pedagoginen selvitys

pedagoginen selvitys

"Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai muuta laillista edustajaa sekä tehtävä oppilaasta pedagoginen selvitys" Pol 17 § 3 mom.

Pedagoginen selvitys sisältää:

• oppilaan opetuksesta vastaavien opettajien laatiman selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä

• moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä tehdyn selvityksen oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta

arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta

Pedagogisessa selvityksessä kuvataan:

• oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena

• oppilaan saama tehostettu tuki ja arvio sen vaikutuksista

• oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet

• arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea

• perusteltu arvio siitä, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän

Pedagogisen selvityksen lisäksi ensimmäisen erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee hankkia muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä