hakuohje

ohjeistus

ERITYISEN TUEN PÄÄTÖS

 1. Ennen erityisen tuen alkua pitää olla tehostetun tuen jakso (alakoulussa minimissään 6kk ja yläkoulussa minimissään 3kk.

 2. Jos tehostettu tukikaan ei riitä, laaditaan oppilaasta pedagoginen selvitys.

 3. Pedagoginen selvitys käsitellään moniammatillisesti. Moniammatillisen käsittelyn päivämäärä ja kommentit kirjataan pedagogiseen selvitykseen.

 4. ”Erityisen tuen päätös” – lomake täytetään, kun oppilaalle tarvitaan uusi erityisen tuen päätös, jatketaan vanhaa päätöstä tai päätös lopetetaan.

 5. Huoltajien allekirjoitukset on oltava sekä pedagogisessa selvityksessä että ETP-hakemuksessa.

 6. Erityisen tuen tarpeellisuus tarkistetaan aina vähintään toisen vuosiluokan jälkeen (2.lk keväällä tai viimeistään 3.lk elo-syyskuussa) ja seitsemännelle luokalle siirryttäessä (6.lk keväällä) sekä aina tuen tarpeen muuttuessa. Tällöin tehdään uusi pedagoginen selvitys ja täytetään uusi ETP-hakemus. Hakemuslomakkeen liitteeksi tarvitaan aina pedagoginen selvitys, oppilaskortin jäljennös ja viimeisimmän oppilasarvioinnin jäljennös.

 7. Perusopetuksessa erityisen tuen päätöksen valmistelee ja tarvittavat asiantuntijalausunnot hankkii oppilaan erityisopettaja.

 8. Psykologin lausunto tarvitaan aina silloin, kun tehdään ensimmäistä erityisen tuen päätöstä.

 9. Lääkärinlausunto tarvitaan lisäksi aina silloin, kun tehdään erityisen tuen päätöksen ohella päätös 11-vuotisesta pidennetystä oppivelvollisuudesta.

 10. Lisäliitteinä voi olla lastentarhanopettajien, opettajien, terapeuttien ym. lausuntoja.

 11. Psykologin lausuntoa ei tarvita silloin, kun oppilaalle halutaan lisätä yksilöllistettyjä oppiaineita, pedagoginen selvitys riittää. Ensimmäisen yksilöllistettävän oppiaineen psykologilausunnossa ei tarvitse olla viittausta mahdollisiin myöhemmin yksilöllistettäviin oppiaineisiin.

 12. Huoltajien/huoltajan allekirjoituksella varustettu lomake liitteineen toimitetaan erityisopetuksen koordinaattorille: päivähoidossa varhaiskasvatuksen erityisopettajalle, perusopetuksessa 1.-5.luokkien osalta alakoulujen koordinaattorille ja 6.- 9. luokkien osalta yläkoulujen koordinaattorille.

 13. Paperit menevät varhaiskasvatuksen erityisopettajalta tai perusopetuksen koordinaattoreilta opetusjohtajalle, joka asian päättää.

 14. Erityisen tuen päätös voi alkaa aikaisintaan kuukauden päästä papereiden lähettämisestä EO-koordinaattoreille.

 15. Sivistystoimesta lähetetään päätöksestä kopiot perusopetuksen oppilaiden osalta huoltajille/ huoltajalle, koordinaattorille ja oppilaan oman koulun rehtorille.

 16. Alkuperäinen hakemus liitteineen sekä päätös tallennetaan sivistystoimen arkistoon.

   

  päivitetty 3.12.2014

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä