erityisen tuen päätös

erityisen tuen päätös

Erityisen tuen antamista koskevassa päätöksessä määrätään mm.

• oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä

• mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut

• muut tarvittavat palvelut

• tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen