Ohjeistus HOJKS:n laadintaan

Keskeiset ohjeet henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laadintaan

- HOJKS perustuu pedagogisessa selvityksessä tuotettuun tietoon ja erityisen tuen päätöksen sisältöön.

- HOJKSin laadinnassa voidaan hyödyntää oppilaalle osana tehostettua tukea tehtyä oppimissuunnitelmaa.

- Oppilaan opettaja / opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä.

- Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat.

- HOJKSin pitää sisältää: suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteista, sisällöistä, käytettävistä opetusjärjestelyistä, pedagogisista menetelmistä ja oppilaan tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta.

Mikäli oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, HOJKSiin kirjataan:

- Luettelo niistä oppiaineista, joissa oppilaalla on yksilöllistetty oppimäärä.

- Yksilöllistettyjen oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Keskeiset ohjeet henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman seurantaan, päivitykseen ja arviointiin:

Mikäli oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, HOJKSiin kirjataan:

- Yksilöllisten oppimäärien mukaisesti opiskeltavien oppiaineiden arviointi suhteessa HOJKSissa määritettyihin tavoitteisiin ja sisältöihin.

- HOJKS tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppilaan tarpeiden mukaiseksi.

- HOJKSia muutetaan aina oppilaan tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden muuttuessa.

PÄIVITETTY 4.2.2016

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä