Tehostetusta tuesta oppiaineen yksilöllistämiseen

Tukitoimista yksilöllistämiseen

Ennen oppimäärän yksilöllistämistä oppilas on ollut kyseisessä oppiaineessa tehostetussa tuessa alakoulussa vähintään 6 kuukautta ja yläkoulussa vähintään 3 kuukautta. Nämä tukitoimenpiteet kirjataan oppimissuunnitelmaan.

Tukitoimenpiteitä ovat esimerkiksi

 • opetuksen eriyttäminen
 • kodin ja koulun välinen yhteistyö
 • tukiopetus
 • avustajapalveluiden käyttö
 • osa-aikaisen erityisopetuksen tuki
 • samanaikaisopetus
 • tuettu läksyjen teko
 • opetuksen erityiset painoalueet eriyttämisen menetelmänä

Yksilöllistäminen on perusteltua, jos koulun tukitoimien jälkeenkin todetaan seuraavaa:

 • yleisen oppimäärän mukaisten tavoitteiden saavuttaminen on mahdotonta
 • koenumerot kyseisessä oppiaineessa ovat erittäin heikkoja
 • todistuksen arvosana kyseisessä oppiaineessa on 4-5 tai sanallisessa arviossa kyseisen oppiaineen suoritustaso on heikko
 • opettaja ja/tai erityisopettaja on todennut oppilaalla olevan laaja-alaisia vaikeuksia, jotka eivät korjaannu esimerkiksi tukiopetuksen tai osa-aikaisen erityisopetuksen avulla
 • heikko koulumenestys ei johdu oppilaan motivaation puutteesta, puutteellisesta opiskelutekniikasta tai poissaoloista
 • yksilöllistämisen tarve on todennettu koulupsykologin tai muiden tutkimusten kautta

Päivitetty 3.12.2014