Erityinen tuki

Erityinen tuki

”Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista” Pol 17 § 1 mom.

•Annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla

•Tehtävänä on tarjota oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen

•Käytettävissä ovat perusopetuksen kaikki tukimuodot

•Keskeisiä termejä:

- pedagoginen selvitys

- moniammatillinen oppilashuolto

- erityisen tuen päätös

- HOJKS

Päätös erityisestä tuesta voidaan tehdä jo ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka esi- ja perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, jos se on oppilaan edun mukaista. Päätös edellyttää psykologista tai lääketieteellistä arviota.

•Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä, tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa.

•Tärkeää on oppilaan mahdollisuus palata joustavasti erityisen tuen piiristä takaisin tehostetun ja sen jälkeen yleisen tuen piiriin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä