Pedagogisten asiakirjojen siirto

Siirtäminen

Esiopetuksesta kouluun: Huhtikuun aikana tiedonsiirtopalaverit lähikoulujen

erityisopettajien kanssa (tehostetun ja erityisen tuen lapset). ”Eskarin arki” – havainnointilomakkeet sekä Lukimat –lomakkeet esiopetus toimittaa oppilaan tulevan koulun rehtorille.

Toiseen kouluun/kuntaan siirtyminen: Oppilaan erityisopettaja/luokanopettaja/ -valvoja vastaa pedagogisten asiakirjojen lähettämisestä toiseen kouluun/ kuntaan. Erillistä tiedonsiirtolupaa ei tarvita. Huoltajaa tiedotetaan tiedonsiirosta.

Alakoulusta yläkouluun: Kaikki oppilaan pedagogiset asiakirjat ja lausunnot siirtyvät alakoulun kanslistin toimesta yläkoulun arkistoon.

Yläkoulusta toiselle asteelle: Pedagogisten asiakirjojen osalta pyydetään huoltajalta tiedonsiirtolupa. Oppilaanohjaaja ja erityisopettaja vastaavat asiakirjojen siirtämisestä toiselle asteelle.