Pedagogiset asiakirjat

Pedagogisten asiakirjojen säilytys

  • Kaikki pedagogiset asiakirjat löytyvät Wilmasta.

  • Samojen asiakirjojen opettajien allekirjoittamat versiot säilytetään koulun arkistossa oppilaskohtaisesti.

  • Oppilaan kaikki paperit (esim. lausunnot, erityisen tuen päätökset) säilytetään pedagogisten asiakirjojen yhteydessä koulun arkistossa.

  • Kaikki opettajien allekirjoittamat pedagogiset asiakirjat säilytetään koko oppivelvollisuusajan ja kymmenen vuotta perusopetuksen jälkeen kaupungin arkiston muodostamissuunnitelman mukaisesti.