Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 Joensuun normaalikoulu

Joensuun normaalikoulun perusopetuksen opetussuunnitelma

Tämä asiakirja on käsitelty
opettajakunnan kokouksessa
oppilaskunnnan hallituksen kokouksissa

Opettajakunta, oppilaskunta ja huoltajat ovat osallistuneet opetussuunnitelmatyöhön koko prosessin ajan.

Oppilaskunnalla, huoltajilla ja opettajilla on ollut mahdollisuus kommentoida ja antaa palautetta opetussuunnitelmasta 10.5.2016 saakka.

Opetussuunnitelman päivitys on julkaistu 5.4.2018. 

Oppilaskunnan hallituksen palautetta ja kommentteja Joensuun normaalikoulun opetussuunnitelmasta, 9.5.2016

Rakennettaisiin lukujärjestykset niin, että opetusryhmien kokoonpanoissa olisi enemmän vaihtelua.

Voitaisiin soveltaa välituntitoimintaa. Enemmän mahdollisuuksia ja enemmän mahdollisuutta valita.
Lukiolaiset valtaavat sohvat. Yleisten tilojen siisteys!

Monipuolisempia oppitunteja! Eri tavalla eri tapoja kokeilevia oppitunteja.

Oppimisen mittaaminen eri tavoilla. Ei aina paperikoe!

Monipuolisempia opetusmenetelmiä! Opettajat voisivat kokeilla enemmän vaihtoehtoisia opetusmenetelmiä aineissa.

Wilma paremmin käyttöön kaikessa viestinnässä!

Huomattavaa!

Vuosiluokilla 1-6 siirrytään uusien perusteiden mukaiseen opetussuunnitelmaan 1.8.2016. Yläkoulun vuosiluokat siirtyvät siihen sen jälkeen lukuvuosittain vuosiluokka kerrallaan. Kuudennet vuosiluokat siirtyvät ympäristöoppiin vasta 2017-18.

Opetussuunnitelman päivittäminen

Joensuun normaalikoulussa opetussuunnitelman laatua ja toimivuutta arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain. Normaalikoulun johtokunta hyväksyy opetussuunnitelman päivitykset lukuvuosittain.