Tutkimus ja kehitystyö

Verkkotyövälineiden kehitystyö

Kehitystyön periaatteet

  • Käyttäjälähtöisten ja helppokäyttöisten työvälineiden kehittäminen yhteistyössä hankkeen jäsenten kanssa.
  • Työvälineille pitää olla selkeä perusteltu käyttötarkoitus ja niiden pitää olla hyödynnettävissä riittävän laajasti.
  • Toimintavarmuus ja käytettävyys myös mobiiliyhteyksin.
  • Työvälineiden ulkoasut suunnitellaan tarkoituksenmukaisiksi välttäen tarpeetonta "multimediaa ja vilkkuvaloa".
  • Työvälineet tarjotaan keskitetysti ylläpidetyiltä palvelimilta (ASP) selainkäyttöisinä. Oppilaitosten ei tarvitse huolehtia ylläpidosta eikä ohjelmistojen asennuksista sekä päivityksistä.
  • Riippumattomuus käyttöympäristöstä. Käyttäjää ei lukita esim. Windows-, Linux- tai Mac-järjestelmiin.
  • Eritysryhmien tarpeiden huomioiminen. Työvälineiden rakenne pyritään suunnittelemaan niin, että mahdollisten erityisryhmien (esim. näkövammaiset) erityistarpeet huomioidaan tai tarvittavien erityiskäyttöliittymien toteutus on mahdollisimman helppoa.
  • Useita kieliversioita, työvälineet ovat helposti käännettävissä.
  • Työvälineet rakennetaan käyttäen avoimia ohjelmistoja.