Opettajat ja oppilaat

Opettajat ja oppilaat Peda.net -palvelun käyttäjiksi

Yksittäiset opettajat ja oppilaat voivat ottaa Peda.net -palvelusta käyttöönsä ns. OmaTila -palvelun, joka on toteutettu yhteistyössä 14 pilottikunnan kanssa.
OmaTila -palvelun saat käyttöön rekisteröitymällä osoitteesta https://peda.net/:register noudattamalla annettuja ohjeita.

Mikä OmaTila on?

  • Henkilökohtainen oppimisalusta, jota oppija hallitsee itse

  • Oppijalla on mahdollisuus verkostoitua, jakaa, julkaista ja hallita sisältöjä sekä ylläpitää omaa portfoliotaan

  • Osa uutta Peda.net -palvelua

  • Toteutettu Opetushallituksen, Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä

  • Käytettävissä elinikäisesti Jyväskylän yliopiston kehittäessä ja ylläpitäessä palvelua

  • Oppijan itsensä muokattavissa ja hallittavissa

  • Formaalin koulussa tapahtuvan oppimisen ja koulun ulkopuolisen oppimisen yhdistyminen

  • Opiskelunaikaisten sisältöjen ja verkoston säilyminen

  • OmaTila on täysin ilmainen

  • OmaTila-palvelu on laitteisto- ja ohjelmistoriippumaton eikä vaadi ohjelmistoasennuksia

OmaTila -palvelu on ikärajaton, mutta alle 15 -vuotiaat tarvitsevat huoltajien luvan OmaTila -palvelun käyttöön oton yhteydessä.