Rekisteriseloste

Henkilörekisterilain ( 471/87 ) 10§:n mukainen REKISTERISELOSTE

1. Rekisterin pitäjä:
Peda.net kouluverkko

Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto

Osoite:
Koulutuksen tutkimuslaitos
PL 35

40014 Jyväskylän yliopisto

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Tero Pelkonen (tero.pelkonen@peda.net)

3. Rekisterin nimi:
Peda.net kouluverkon käyttäjä- ja asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus:


Rekisterin tietoja voidaan käyttää Peda.net palvelun toteuttamiseen, jäsenyysasioiden hoitamiseen, sovellusten kehittämiseen liittyvään tiedottamiseen sekä yhteydenpitoon käyttäjien ja kehittäjien välillä.

5. Rekisterin sisältämät tiedot:
Henkilöiden osalta:
Etunimi,

Sukunimi,

Sähköpostiosoite,
Osoite (ei pakollinen),
Puhelinnumero (ei pakollinen)
Syntymäpäivä (ei pakollinen)

Organisaatioiden osalta:
Yhteyshenkilön nimi,
Sähköpostiosoite,
Tiedot laskutuksen toteuttamiseksi

6. Tietojen kerääminen
Yksittäisiä henkilöitä koskien, kaikki rekisteriin tallennettava tieto kerätään henkilöltä itseltään rekisteröidyttäessä Peda.net palvelun käyttäjäksi.

7. Tietojen luovuttaminen ja rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolle tai kolmansille osapuolille seuraavia poikkeuksia lukuunottamatta:

- Viranomaisille esim. rikostutkinnan yhteydessä
- Peda.net kouluverkon nimeämille kouluttajille tai koulutuksen järjestäjille voidaan antaa väliaikainen ja rajattu pääsy koulutuksen kannalta tarpeellisiin tietoihin.

Käyttäjä- tai asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja ainoastaan ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta tarve käsitellä kyseisiä tietoja. Tiedot ovat tallennettu käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojattuihin tietokantoihin.