Päivitys- ja huoltokatkot

Periaatteet ja ajoitus

Peda.net pyrkii tarjoamaan verkkopalvelun, jossa käyttäjille näkyvien käyttökatkojen määrä on minimoitu. Koska kyseessä kuitenkin on jatkuvasti kehittyvä verkkopalvelu, niin täysin katkottomaan palveluun on mahdoton päästä.

Peda.netin päivitys- ja huoltokatkoissa noudatetaan seuraavia periaatteita:

1. Akuuttien ja odottamattomien ongelmatilanteiden selvitys ja korjaustoimet aloitetaan niin pian kuin mahdollista.

2. Vakavien tietoturvauhkien takia tehtävät päivitykset tehdään välittömästi ja ilman mahdollista ennakkovaroitusta.

3. Isommat päivitykset, joista aiheutuu pidempi kuin muutaman minuutin katko palveluun, ajoitetaan aina tarvittaessa kuukauden toisen tiistain iltapäivälle klo 15.30 alkaen. Katkoista tiedotetaan aina etukäteen. Näissä päivityksissä päivitetään palvelimien käyttöjärjestelmiä sekä lisätään suurempia taustajärjestelmiin muutoksia vaativia ominaisuuksia itse Peda.net -palveluun.

4. Pienemmät päivitykset, jotka näkyvät normaalitilanteessa ainoastaan esim. palvelun hetkellisenä hitautena, ajoitetaan joka tiistain aamuun kello 8.00 - 8.15. Päivityksistä julkaistaan muutosloki päivityksen jälkeen, ellei päivityksessä ole jotain erityistä mitä käyttäjien on hyvä tietää ennen päivitystä. Näissä päivityksissä lisätään isompia ominaisuuksia ja ohjelmistovirheiden korjauksia Peda.net -palveluun.

5. Kaikkein pienimmät päivitykset, jotka eivät näy normaalikäytössä mitenkään ja lähinnä korjaavat pieniä ohjelmistovirheitä tai lisäävät pieniä yksittäisiä ominaisuuksia, julkaistaan käyttöön aina tilanteen mukaan, pyrkien ajoittamaan päivitykset aamuihin kello 8.00 - 8.15. Päivityksistä julkaistaan muutosloki päivityksen jälkeen, mikäli niissä on sellaisia muutoksia, joista käyttäjien on hyvä tietää.

Tiedottaminen

Isompien huoltokatkojen ennakkotiedotteet julkaistaan Peda.net -palvelun sisäänkirjautumissivulla.

Käytämme huoltokatkoista tiedottamiseen myös Facebook-sivuamme ja Twitteriä. Peda.net löytyy näistä palveluista osoitteista:

https://www.facebook.com/peda.net
https://twitter.com/PedaNet

Isommissa huoltokatkoissa käytämme Twitteriä huollonaikaisten tiedotteiden julkaisemiseen. Twitter on erityisen hyvä tiedotuskanava myös odottamattomissa ongelmatilanteissa, kuten laitevioista tai verkkoyhteysongelmista johtuvissa tilanteissa, jolloin itse Peda.net -palveluun ei saada yhteyttä.