Koulutuspalvelut

Koulutus

Kaikkien Peda.net -koulutusten tavoitteena on:

 • Oppia tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön menetelmiä ja malleja
 • Siirtää huomio tekniikasta oppimiseen ja opettamiseen
 • Oppia opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisessa tarvittavia taitoja esim. aihekokonaisuuksiin liittyen
 • Kehittää tietoverkkojen hyödyntämistä monipuolisesti opiskelussa ja opetuksessa
 • Edistää Peda.net -työvälineiden käyttöönottoa

 

Peda.net -koulutuksia ovat:

 • Käyttöönottokoulutukset
 • Opetuskäytön koulutukset
 • Ylläpidon ja pedagogisen tuen koulutukset

 

Koulutuksissa huomioidaan aina eri oppilaitosten erilaiset tarpeet.

Käyttöönottokoulutukset

Käyttöönottokoulutus sidotaan oppilaitoksen toivomaan sisältöön. Työvälineen käytön ensiaskeleet opitaan samalla, kun opiskellaan esim. opetuskäytön tai tiedottamisen sisältöjä.

Käyttöönottokoulutus kestää kolme tuntia. Ryhmäkoko määräytyy käytettävissä olevien tietokoneiden mukaan.

Koulutuksen hinta: 360 € (alv 0%) + matkakulut

Esimerkkisisältöjä:

 • OmaTilan käyttö elinikäisen oppimisen tukemisessa.
 • Peda.net luokan, oppiaineen tai oppilaitoksen kotisivuna
 • Oppimistehtävien tekeminen ja ohjaaminen Peda.netin työkaluilla
 • Globaali verkostoituminen ja Peda.net

 

Opetuskäytön koulutukset

Opetuskäytön koulutukset toteutetaan aina sisältö- ja oppiainelähtöisesti ja räätälöidään osallistujien tarpeen ja taitotason mukaan. Opetuskäytön koulutuksissa opitaan menetelmiä ja malleja, miten oppimistehtäviä tehdään ja ohjataan verkkotyövälineillä. Tärkein näkökulma on oppilaan työskentely ja sen ohjaaminen.

Koulutuksen kesto on yleensä 3-6 tuntia. Koulutus voidaan toteuttaa yhtenä tai useampana koulutuskertana tai työpajoina.

Koulutuksen hinta alkaen: 360 € (alv 0%) + matkakulut

Esimerkkisisältöjä:

 • Sähköinen tiedottaminen kodin ja koulun välisessä yhteistyössä
 • Luokkalehtiprojekti
 • Oppimistehtävien ohjaaminen ja arviointi
 • Verkkokurssin suunnittelu ja toteutus
 • Verkko-opetuksen toteuttaminen oppilaitosten välisenä yhteistyönä

 

Opetuskäytön koulutukset soveltuvat erinomaisesti esim. vesopäivän sisällöksi.

Katso tarkemmin vesopäivä -liitteestä.

Ylläpidon ja pedagogisen tuen koulutukset

Ylläpidon ja pedagogisen tuen koulutuksissa opitaan Peda.net -työvälineiden ylläpitoon liittyviä taitoja, opettajien tukihenkilönä toimimiseen liittyviä taitoja ja Peda.net -työvälineiden kouluttajataitoja.

Koulutuksen kesto on yleensä 3-6 tuntia. Koulutus voidaan toteuttaa yhtenä tai useampana koulutuskertana tai työpajoina.

Koulutuksen hinta alkaen: 360 € (alv 0%) + matkakulut

Esimerkkisisältöjä:

 • Tukihenkilön ohjaustaidot -koulutus
 • Peda.net -työvälineiden kouluttajakoulutus
 • Veräjän pääkäyttäjäkoulutus
 • Oppimapin ylläpitäjäkoulutus
 • Verkoston ylläpitäjäkoulutus
 • Peda.net -työvälineiden ulkoasun räätälöinti CSS-tyyleillä

 

Kiinnostaako koulutustarjontamme?

Mikäli haluat lisätietoja tai tarjouksen Peda.net -koulutuksista, ota yhteyttä.

 

Tero Pelkonen
Jäsenyysasiat, koulutus ja myynti
Puhelin: 040 124 4447
Sähköposti: tero.pelkonen@peda.net