Uskonto 8.

Protestanttiset kirkot ja liikkeet

Vili
Reformoidut kirkot
 
Reformoidut kirkot onyleisnimitysSveitsin uskonpuhdistuksenpohjalta syntyneille kristillisille kirkoille, joihinkuuluu nykyisin noin 70miljoonaa jäsentä. Niiden alkuna pidetään ulrih ZwinglinZürichissä harjoittamaahengellistä toimintaa, joka sai vaikutteita Martti Lutherilta.
Zwingli kielsi katolisen messun järjestämisenZürichissä vuonna 1524 ja korosti Raamatun sanan arvovaltaaperinteitä vastaan.Tästä syntyneessä sisällissodassa Zwingli sai surmansa. Reformoitujenopilliset korostukset ovat lähtöisin Jean Calvinilta. Jumalanpalveluksen ulkoinen yksinkertaisuus jatkuu sekäpappien vaatetuksessa että kirkon sisustuksessa. Raamattu onreformoidulle kirkolle erehtymätöntä Jumalan sanaa. Raamatun kriittinenmerkitys tulkitaan jonkin verran toisin kuin luterilaisuudessa. Kun Luther korosti, ettäkirkon elämässä ja opissa ei saa olla Raamatun vastaisia asioita, Calvinkorosti enemmän sitä, että seurakunnan toiminnan tulee olla nimenomaan Raamatunmukaista eli sellaista mikä on Raamatussa nimenomaan mainittu. Tämä näkyy muunmuassa reformoidun kirkkorakennuksen yksinkertaisuutena.
Ominainen piirre reformoidulle kirkolle on ennaltamääräämisoppi, jonka mukaan Jumalaon ennalta määrännyt toiset ihmiset pelastukseen; opin ääri-ilmiön mukaantoiset on määrätty kadotukseen. Oikea kirkko muodostuu niistä, jotka on valittupelastukseen. Sakramentteja on luterilaisuuden tavoin kaksi: kaste ja ehtoollinen.
 


Joel

Kristinusko

kristinusko on monoteistinen eli yksijumalainen uskonto ja kannatajamäärältään suurin uskonto. sen kannattajia on tämän päivän maailmassa 2,4 miljardia, mikä on hieman alle kolmasosa maailman väestöstä Se kuuluu abrahamilaisiin uskontoihin ja on syntynyt juutalaisuuden sisällä. Kristinuskon kolminaisuusopin mukaan on yksi Jumala, jonka kolme persoonaa ovat Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kristinuskon mukaan tämän kolminaisuuden osatekijä poika, Jumalan ainoa poika Jeesus, on yhtä aikaa ja kokonaan sekä täysin Jumala että täysin ihminen. Jeesus eli ihmisenä maan päällä ajanlaskumme alun aikoihin noin kaksituhatta vuotta sitten. Hän eli, toimi, opetti ihmisiä ja keräsi seuraajia lähinnä Galilean ja Nasaretin alueilla. Hän, ja hänen seuraajansa perustivat kristinuskon perustuen pitkälti hänen opetuksiinsa. 


Saveli

Protestanttiset kirkot
 
Protestanttisetkirkot syntyivät 1500-luvun alussa  uskonpuhdistuke eli reformaation vaikutuksesta erkaantumallakatolisesta kirkosta omaksi kirkoksi. Ranskassa 1500-luvun alku- jakeskivaiheilla toimineiden uskonpuhdistajien lisäksi yksi merkittävimmistäprotestantismin syntyyn vaikuttaneista henkilöistä oli saksalainen augustinolaismunkki Martti Luther Lutherkritisoi erityisesti katolisen kirkon rakenteellista ja hengellistä korruptiotasekä uskonopin ja hurskauselämän useita kohtia.
Protestantismioli alun perin lähinnä Lutherin ja hänen työtovereittensa ympärille syntynyt kansanliike,jonka tarkoituksensa ei ollut synnyttää uutta kirkkoa vaan uudistaa katolisenkirkon käytäntöjä, jotka reformaattorit ymmärsivät raamatunvastaiseksi.Protestiliike sai tukea kansalta ja paikallisten ruhtinaskuntien johtajilta.Sen sijaan katolisen kirkon hierarkia ei tunnustanut uudistustarpeita vaanerotti reformaattorit kirkon yhteydestä (ns. ex-kommunikaatio). Tämänseurauksena syntyivät luterilainen ja rreformoitu kirkko.Luterilaista ja reformoitua kirkkoa kutsutaan toisinaan myös evankelisiksikirkoiksi erityisesti Saksassa.