VoimaVara

VoimaVara

Kyrösjärvi on Suomen 48. suurin järvi, joka sijaitsee Ikaalisten, Hämeenkyrön ja Ylöjärven kuntien alueilla.Koivujajarvi.JPG
Suhteellisen suurena ja muodoltaan pitkänä järvenä se on kautta historian määritellyt merkittävästi alueen ihmistoimintaa. Alueen kulttuurin ja talouselämän keskeisenä elementtinä Kyrösjärvi tarjoaa erinomaisen lähtökohdan monialaisen, ilmiöpohjaisen, ympäröivään yhteiskuntaan vahvasti suuntautuvat opintokokonaisuuden rakentamiselle.

Voimavara-hanke on vuosina 2015 - 2017 toteutettu Ikaalisten yhteiskoulun lukion ja Hämeenkyrön F.E.Sillanpään lukion yhteishanke, joka on toteutettu osittain opetushallituksen myöntämän avustuksen turvin. Hankkeen avulla lukioille luotiin yhteinen Voimavara -kurssi. Kurssin aikana opiskelijat lähestyivät yhteistä Kyrösjärveä kolmesta eri näkökulmasta. 181404_oph_rahoittaa_rgb.png

Luonnontieteellisessä kokonaisuudessa
tarkasteltiin mm. järven valuma-aluetta, järven lajistoa sekä vesistön tilaa. Matkailuun painottuvassa kokonaisuudessa opiskelijat tutustuivat järven alueella toimiviin matkailualan yrityksiin. Kolmannessa kokonaisuudessa opiskelijat tutustuivat metsäteollisuuteen. Kurssin aikana seurattiin puun matkaa metsästä Kyröskoskella sijaitsevalle Metsä Boardin kartonkitehtaalle.

Kurssin yhtenä painopisteenä on tieto- ja viestintäteknologian luonteva käyttö osana opiskelua. Kurssin aikana opiskelijat analysoivat tekniikan avulla kerättyä aineistoa ja tuottavat kiinnostavia esityksiä. Yhteydenpito verkon välityksellä mahdollistaa sekä kahden koulun välisen yhteistyön että ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttämisen opiskelun tukena.