Oppilaskunta

Mikä oppilaskunta?

Oppilaskunnan muodostavat lukion kaikki opiskelijat. Oppilaskunta voi järjestää jäsenilleen toimintaa ja tapahtumia, järjestää yhteisesti organisoituja opiskelutarvikehankintoja ynnä muuta. Oppilaskunnalla on myös mahdollista vaikuttaa koulun toimintakulttuuriin ja omalta osaltaan huolehtia opiskelijoiden oikeuksien toteutumisesta. Opiskelijoiden toiveet ja huomautusten aiheet tuodaan rehtorin tai opettajainkokouksen tietoon. Oppilaskunnan edustajat voivat osallistua opettaijainkokouksiin ja palavereihin, joissa käsitellään opiskelijoita koskevia asioita.

Oppilaskunnan hallitus

Oppilaskunnan hallitus valitaan lukuvuosittain. Jokaisesta luokasta valitaan kaksi edustajaa. Hallituksen jäsenet ovat luokkansa edustajia, ja välittävät tietoa luokan ja hallituksen välillä. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet ovat vuonna 2017:

Christa Rauma, puheenjohtaja ja rahastonhoitaja
Petra Mäenranta, sihteeri
Lauri Aila, varapuheenjohtaja
Jami Heikkilä, kerhohuonevastaava
Joni Hakala, kerhohuonevastaava
Jenni Corell
Kaisa Mäkelä
Riikka Savisto