Uskonto

Tervetuloa opiskelemaan uskontoa

Tältä sivulta löydät tarpeellista tietoa Ikaalisten yhteiskoulun lukion uskonnon kursseihin liittyen. Voit tutustua uskonnon kurssien sisältöihin alla olevasta tiedostosta. Kurssien sähköiset oppimateriaalit aukeavat kurssin osallistujille kurssin ollessa käynnissä.

Uskonnon linkkien kautta pääset tutustumaan erilaisiin uskontoa käsitteleviin keskusteluaiheisiin, julkaisuihin ja ajankohtaisiin ilmiöihin.

Sistine-Chapel-GodAdam.jpg

Ikaalisten yhteiskoulun lukion uskonnon kurssit

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO

Pakolliset kurssit:

1. Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (UE1)
2. Maailmanlaajuinen kristinusko (UE2)

Syventävät kurssit:

3. Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UE3)
Kurssilla tutustutaan Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin. Kurssin
aiheita ovat hindulainen maailmankuva ja elämäntapa, jainalaisuus ja sikhiläisyys,
buddhalaisuuden elämäntapa, opetukset ja suuntaukset, Kiinan kansanuskon,
kungfutselaisuuden ja taolaisuuden keskeiset piirteet, luonnonuskonnot, voodoo ja uudet
uskonnot. Kunkin uskontoperinteen kohdalla tarkastellaan niiden vaikutuksia yksilöihin,
yhteisöihin, kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan.

4. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UE4)
Kurssilla tutustutaan Suomen uskontotilanteeseen, suomalaiseen uskonnollisuuteen ja
sekularisaatioon. Kurssin aiheita ovat uskonnollisten yhteisöjen muodot, uskonnot
Suomessa eri aikoina, uskontodialogi, uskonto suomalaisessa ja yleiseurooppalaisessa
lainsäädännössä, uskonnonvapaus, uskonto yksilöiden ja perheiden elämässä ja
tapakulttuurissa, uskonnottomuus, ja uskontokritiikki. Osana kurssia voidaan toteuttaa
vapaaehtoisprojekti tai perehtyä jonkin uskonnollisen yhteisön yhteiskunnalliseen
toimintaan.

5. Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (UE5)
Kurssilla tutustutaan uskonnon tutkimuksen näkökulmiin ja menetelmiin sekä tarkastellaan
uskonnon ja taiteen välistä suhdetta. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat uskontotieteen ja
teologian tutkimusalat, uskonnon, taiteen ja populaarikulttuurin vuorovaikutus,
uskonnollisten tilojen arkkitehtuuri, uskonnollinen symboliikka ja myytit, Raamatun
kertomukset ja kristillinen oppi taiteen eri muodoissa.

6. Uskonnot ja media (UE6)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin
mediassa, osaa arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä
ja osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin.
Kurssin keskeisinä sisältöinä on median vaikutus uskontoilmiöihin, kuten asenteet ja
uskontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen,
uskontokritiikki.

Koulukohtainen soveltava kurssi:

7. Uskonto elokuvassa (UE7)
Kurssilla katsotaan elokuvia, jotka tarkastelevat uskonto-ilmiötä erilaisista näkökulmista.
Lisäksi kurssilla valmistetaan elokuviin liittyviä elokuva-analyysejä. Elokuva-analyyseissä
syvennetään tietämystä uskonnon ilmenemisestä elokuvassa.