Psykologia

Tervetuloa opiskelemaan psykologiaa

Tältä sivulta löydät tarpeellista tietoa Ikaalisten yhteiskoulun lukion psykologian kursseihin liittyen. Liitteessä on tietoa psykologian kurssien sisällöistä. Kurssien sähköiset oppimateriaalit aukeavat kurssien osallistujille kurssin ollessa käynnissä.

Kuvahaun tulos haulle psychology

Ikaalisten yhteiskoulun lukion psykologian kurssit

PSYKOLOGIA

Pakollinen kurssi:

1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS1)

Syventävät kurssit:

2. Kehittyvä ihminen (PS2)
Kurssilla tutustutaan ihmisen kehityksen osa-alueisiin elämänkaaren aikana. Kurssi
painottuu erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän psykologiaan ja niihin liittyvään teoria- ja
tutkimustietoon. Aiheina ovat aivojen muovautuminen elämänkulun aikana, perimän ja
ympäristön vuorovaikutus, ajattelun kehitys, identiteetin kehitys, sukupuoli-identiteetti ja
seksuaalisuuden kehittyminen.

3. Tietoa käsittelevä ihminen (PS3)
Kurssilla tutustutaan kognitiivisiin perustoimintoihin eli havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen,
muistiin, päätöksentekoon, ongelmanratkaisuun, asiantuntijuuteen ja kielellisiin
toimintoihin. Kognitiivisia perustoimintoja opiskellaan neuropsykologian näkökulmasta,
johon liittyy erityisesti aivotoimintojen tuntemus sekä aivotutkimuksen keskeiset
periaatteet.

4. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (PS4)
Kurssilla tutustutaan tunteiden, psyykkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden psykologiseen
tutkimukseen. Kurssin aiheina ovat tunteiden merkitys itseymmärryksen välineenä,
psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen, uni ja nukkuminen, stressi,
kriisit ja niistä selviytymisen keinot, keskeiset mielenterveyden ongelmat ja niiden hoito.

5. Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS5)

Kurssilla tutustutaan persoonallisuutta ja sosiaalipsykologiaa koskevaan tutkimukseen.
Keskeisiä aiheita ovat persoonallisuuden pysyvyys ja muutos, yksilöiden väliset erot,
temperamentti, persoonallisuuden piirteet, älykkyys, lahjakkuus, persoonallisuusteoriat,
tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutus yksilön toimintaan sekä kulttuurin vaikutus
persoonallisuuteen.

Koulukohtaiset soveltavat ja syventävät kurssit:

6. Tutki ja kokeile (PS6)
Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan oma psykologinen tutkimus. Lisäksi perehdytään
psykologiatieteen luonteeseen ja eri tutkimusmenetelmiin sekä harjoitellaan tieteellisen
tekstin tuottamista ja tutkimusraportin laadintaa.
Koulukohtainen syventävä kurssi

7. Sosiaalipsykologian perusteet (PS7)
Kurssilla syvennetään tietoja ihmisestä sosiaalisena toimijana. Keskeisiä aiheita ovat
vuorovaikutus, asenteet, viestintä, valta, yksilö ryhmässä sekä ryhmien väliset suhteet.

8.Psykologian kertauskurssi
Psykologian kertauskurssin tarkoituksena on valmistaa opiskelijaa psykologian
ylioppilaskirjoituksiin. Kurssilla kerrataan ja syvennetään lukion psykologian asiasisältöjä.
Lisäksi tutustutaan sähköisen ylioppilaskokeen tehtävätyyppeihin sekä harjoitellaan
psykologian vastaustekniikkaa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä