Oppimäärän vaihtaminen

Oppimäärän vaihtaminen pitkästä lyhyeen (vanha OPS)

Opiskelijan vaihtaessa matematiikan oppimäärää pitkästä lyhyeen, jo suoritetut pitkän matematiikan kurssit voidaan lukea hyväksi seuraavilla vastaavuuksilla:

MAA2 --> MAB1

MAA3 --> MAB2

MAA6 --> MAB5

MAA7 --> MAB4

MAA8 --> MAB3

Lyhyen matematiikan kurssiarvosanaksi merkitään sama arvosana, joka opiskelijalle on annettu pitkän matematiikan kurssista. Halutessaan opiskelija voi sopia opettajan kanssa arvosanan korottamisesta lisänäytöillä, esimerkiksi lyhyen matematiikan kurssikokeen suorittamisella.

Erityisesti MAB1 kurssin arvosanaa määrättäessä voidaan myös laskea MAA1 ja MAA2 kurssien arvosanojen keskiarvo, mikäli se tuottaa opiskelijan kannalta paremman lopputuloksen, kuin pelkkä MAA2 kurssin arvosana.

Jos opiskelija on suorittanut sellaisia pitkän matematiikan kursseja, joita ei suoraan voida lukea hyväksi lyhyen matematiikan opintoihin, nämä kurssit kirjataan opiskelijan muihin opintoihin arvosanalla S (Suoritettu).