Matemaattisia ohjelmistoja

Matemaattisia ohjelmistoja


Lukio-opetuksessa pyritään tulevaisuudessa hyödyntämään mahdollisimman paljon tieto- ja viestintätekniikkaa.

Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisten tietokoneohjelmien hyödyntämistä opiskelun tukena. Tällä sivulla esitellään erityisesti matematiikan opiskelua tukevia ohjelmia.

Tarjolla on myös ohjeita, joiden avulla ohjelmien käytössä pääsee alkuun. Ohjelmien sujuva hallinta vaatii kuitenkin niiden aktiivista käyttöä, johon toivottavasti myös opetuksessa kannustetaan.