MU3

3. Ovet auki musiikille (MU3)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointi- ja tiedonhankintataitojaan.

(syventävä kurssi)

Tehtävät to 14.4.2016 8-10 ja pe 15.4.2016 14-16

1. Tutki oheinen kurssirunko ja kommentoi musiikkikulttuureita; jäikö joku mainitsematta, pitäisikö järjestystä muuttaa heti tai jotain jättää kokonaan pois?

2. Tee netissä tutkimusretki lähialueiden konserttitarjontaan. Kun löydät kurssiin väljästikin sopivan konsertin, linkkaa tieto sivulla olevaan linkkilistaan.

3. Kuuntelut-sivulla odottaa yhteinen projekti musiikin kuuntelemiseksi. Lisää ryhmämuistioihin linkkejä eri musiikkigenrejen kappaleista. Linkit voivat olla suoria YouTube-linkkejä tai viittauksia esim. Spotify:n kappaleisiin. Lisää vähintään viisibiisilinkkiä.

4. Ota selvää ensimmäisestä musiikkikulttuurialueesta, eli Väli- ja Etelä-Amerikasta. Tutki, mitä kurssirungossa mainituista tyylilajeista (son, reggae, ska...) kerrotaan ja valmistaudu kertomaan tiistain tunnilla vähintään yhden tyylilajin historiasta.

Allaolevassa kommenttikentässä voit tehdä varauksen vaikka heti: esim. "otan reggaen". Nopeat syövät hitaat.