Fysiikka 6 (ops 2016)

Kertaus

Pohjatunti ma 30.9. klo 12 luokassa L102
Koe ti 1.10 klo 12.15-15.00 luokassa L302

Kertaus

Lue kappaleet 1-16 ja tiivistelmät s.42, 84,120 ja 156.
Tee testaa osaatko sivut.

Kertaustehtäviä aihepiireittäin s. 158-163
Tee vähintään seuraavat:

Valo aaltoliikkeenä
1, 2, 4(piirrä kuva), 7, 11

Magneettikenttä
16, 18,19, 21

Sähkömagneettinen induktio
26, 27, 29

Vaihtovirta
35b), 37, 39, 44

Sisällysluettelo

Tämä Fy6 kurssin sivu sisältää tällä hetkellä luentomateriaalia seuraavista kappaleista.
1- 4
5-7
8
9, 10
11,12 + taulukkomateriaali tehtävään 11-9
13,14 + 2 tehtävää 13-7 ja 14-7
15,16 + taulukkomateriaali tehtävään 16-7

Torstain 12.9. kertaustunti

Kertaa aiemmin opittua vanhojen kurssikoetehtävien avulla. Vaihtoehtoina on
valo-opin kertaus: tehtävät 1 ja 2
TAI
magnetismi ja induktio: tehtävät 3 - 5

1. Missä kulmassa valonsäteen on tultava prismaan, jotta se poistuisi prismasta kohtisuorasti? Prisman taittava kulma on 60˚ ja prisman lasin taitekerroin on 1,51. Piirrä valonsäteen kulku.
VIHJE! Valonsäteen taitekulma prisman vasemmanpuoleisessa kyljessä on kohtalaisen suuri, 60 astetta. Prisman sisällä tapahtuu kokonaisheijastuminen.
prisma.png
2. Hilassa on 200 rakoa/mm. Hilaan suunnataan kohtisuorasti laservaloa, jonka aallonpituus on 400 nm. Kuinka kaukana on varjostin, kun sille syntyvän hilakuvion toisen kertaluokan valoisat kohdat ovat 20 cm etäisyydellä toisistaan? Piirrä kuva.


3. Alfahiukkanen saapuu magneettikenttään nopeudella v = 6 Mm/s. Magneettivuon tiheys on 1,2 T. Mikä on alfahiukkasen radan säde?


4. Elektroni kiihdytetään 42 kV:n jännitteellä. Mikä on elektronin i) liike-energia ii) loppunopeus.
iii) Millä nopeudella pitäisi Maurice Greenen, m = 90 kg, juosta, jotta hänen liike-energiansa olisi sama?


5. Kuparirengas on muuttuvassa magneettikentässä. Magneettikentän suunta on esitetty kuvassa. Magneettivuon muutos on 18 mWb/s.silmukka.png

a) Mihin suuntaan virta kulkee renkaassa? Perustele.

b) Kuparirenkaan säde on 9,1 cm ja resistanssi 15 mΩ. Laske renkaaseen indusoituneen virran suuruus.

Liitteet:

Esimerkkiratkaisu tehtävä1