Fysiikka

Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa

Lukiossa voi opiskella seuraavat fysiikan kurssit:
(OPS2016)

Kaikille pakollinen kurssi
Fy1, Fysiikka luonnontieteenä

Syventävät (vapaavalintaiset) kurssit
Fy2, Lämpö
Fy3, Sähkö
Fy4, Voima ja liike
Fy5, Jaksollinen liike ja aallot
Fy6, Sähkömagnetismi
Fy7, Aine ja Säteily

Lisäksi Ikaalisten yhteiskoulun lukiossa tarjotaan soveltava kurssi
Fy8, Kertauskurssi