Filosofia

Tervetuloa opiskelemaan filosofiaa.

Kuvahaun tulos haulle this is not a pipe

Tältä sivulta löydät tarpeellista tietoa Ikaalisten yhteiskoulun lukion filosofian kursseihin liittyen. Voit tutustua filosofian kurssien sisältöihin alla olevasta tiedostosta. Kurssien sähköiset oppimateriaalit aukeavat kurssin osallistujille kurssin ollessa käynnissä.

Filosofian linkkien kautta pääset tutustumaan suomalaisen filosofian erilaisiin keskusteluaiheisiin, julkaisuihin sekä kansainvälisiin ajankohtaisiin aiheisiin nykyfilosofiassa. 

Ikaalisten yhteiskoulun lukion filosofian kurssit

FILOSOFIA

Pakolliset kurssit:

1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1)
2. Etiikka (FI2)

Syventävät kurssit:

3. Yhteiskuntafilosofia (FI3)
Kurssilla perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin sekä
perusnäkemyksiin yksilön suhteesta yhteisöihin, yhteiskuntaan ja valtioon. Kurssin aiheita
ovat yhteiskuntateoriat, oikeudenmukaisuus, valta, demokratia, anarkismi, talous, sodat,
sisällissodat, terrori sekä holokausti ja muut kansanvainot yhteiskuntafilosofisina
ongelmina. Lisäksi perehdytään ajankohtaisiin yhteiskuntafilosofisiin kysymyksiin kuten
monikulttuurisuus, informaatioteknologia ja kestävä kehitys.

4. Tieto, tiede ja todellisuus (FI4)
Kurssilla tutustutaan filosofisiin, eri tieteisiin ja arkielämään perustuviin käsityksiin tiedosta
ja todellisuuden luonteesta. Kurssin keskeisiä aiheita ovat, totuuden luonne ja
totuusteoriat, tiedon mahdollisuudet ja rajat, tiedon oikeuttaminen, erilaiset metafyysiset
näkökulmat kuten muutos ja pysyvyys, oliot ja ominaisuudet, mahdollinen ja välttämätön
sekä reaalinen ja virtuaalinen. Muita aiheita ovat tieteellisen tutkimuksen luonne ja
menetelmät, tieteellinen päättely ja selittäminen.

Koulukohtainen soveltava kurssi:

5.Puistofilosofia
Puistofilosofia-kesäkurssi toteutetaan Ikaalisten kauniissa puistomaisemissa. Kurssilla
syvennetään filosofisen ajattelun taitoja sekä tullaan tuntemaan filosofian yhteys
laajempaan yhteiskunnalliseen kokonaisuuteen. Puistofilosofia-tapahtuma tekee
yhteistyötä Suomen Akatemian kanssa, mikä antaa opiskelijalle mahdollisuuden opiskella
ajankohtaisia teemoja tieteen huipulta. Kurssi toteutetaan osallistumalla Puistofilosofiatapahtuman sisältöjen suunnitteluun, lasten filosofiapajan toiminnan ohjaamiseen sekä tapahtuman ohjelmaan liittyvien kirjallisten töiden tekemiseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä