Ikaalisten yhteiskoulun lukion elämänkatsomustiedon kurssit

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

Pakolliset kurssit:

1. Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (ET1)
2. Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (ET2)

Syventävät kurssit:

3. Yksilö ja yhteisö (ET3)
Kurssilla tarkastellaan yksilön ja yhteisön välistä suhdetta eri näkökulmista. Kurssin
keskeisiä sisältöjä ovat ihminen sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutus ja
yhteisöllisyys, yhteiskuntatutkimuksen perusteet, yhteiskunnalliset rakenteet ja modernin
länsimaisen yhteiskunnan erityispiirteet, taloudellisen ja poliittisen vallan suhde,
ihmisoikeudet, uskonnon- ja omantunnon vapaus, globaali oikeudenmukaisuus,
yhteiskunnalliset utopiat ja dystopiat.

4. Kulttuurit katsomuksen muovaajina (ET4)
Kurssilla tarkastellaan kulttuurin merkitystä ihmisyydelle ja erilaisille elämänkatsomuksille.
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat kulttuurin käsite ja merkitys, kulttuuriperintö, tapakulttuurin
monet muodot, Unescon maailmanperintöohjelma, suomalaisen kulttuurin ja identiteetin
historiallinen rakentuminen, suomalaiset vähemmistökulttuurit, monikulttuurisuus ja
globaali kulttuuri sekä rasismi.

5. Katsomusten maailma (ET5)
Kurssilla tarkastellaan erilaisia uskonnollisia ja uskonnottomia maailmankatsomuksia ja
analysoidaan niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat
katsomuksen ja uskonnon sekä uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden tutkiminen,
määritteleminen ja selittäminen, uskontojen alkuperä, uskontokritiikki, ateismi, agnostismi,
sekulaarin humanismi sekä kristinuskon, islamin ja juutalaisuuden sekä joidenkin muiden
uskontojen ja maailmankatsomuksellisten järjestelmien peruskäsitykset.

6. Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus (ET6)
Kurssilla tarkastellaan ihmislajin evoluutio ja kulttuurievoluutio sekä suurten filosofioiden ja
maailmankatsomuksellisten järjestelmien ja uskontojen eettisten ja aatteellisten perustojen
kehityshistoriaa. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat kieli, innovaatiot, ihmiskunnan suuret
maailmankuvalliset, -katsomukselliset ja teknologiset murrokset, tekno-utopiat, valistuksen
merkitys, tulevaisuuden tutkimus, tekoäly, humanismi, transhumanismi ja niiden kritiikki.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä