BI 1.2.

Tulevaisuuskappale

Synteettisen biologian
    - mahdollisuuksia 
    Voidaan käyttää jotain terveyttä hyödyttäviä asioita, antavat uusia mahdollisuuksia luonnon ja ympäristön tutkimiseen. Voidaan kehittää tehokkaampia ja ympäristö ystävällisempiä prosesseja, esim. ravinnon tuotanto, kemikaalien valmistus ja jätteiden hävittäminen
    - uhkia 
    Voidaan kehittää jotain hirviöitä, jotka tappaa kaikki. Muokattujen organismien pääsy luontoon. Biologinen sodankäynti. Huumeiden tuotanto.
Kyborgiteknologian:
    - mahdollisuuksia menetetyt raajat voidaan korvata proteeseilla, nanoteknologiset hoitomenetelmät, puuttuvia aistinelimiä, uusia aisteja, muisti.
    - uhkia ihmisistä voi tulla liian robottimaisia, ROBOTIT VALTAA MAAILMAN, muuttuva tietoisuus, muuttuva persoonallisuus ym. ihmisten valvonta ja hallinta
Eettisiä pohdintoja   Geeninen muuntelu voi olla hyväksi tietyissä tapauksissa, kuten eliniän pidentämisessä ja täsmälääkkeiden valmistuksessa, mutta siitä voi olla myös paljon haittaa jos muunnellut organismit sekoittuvat luonnon kanssa ja aiheuttavat vahinkoa. Osa meistä hyväksyi kyborgiteknologian, koska se voi pelastaa ihmisiä, ja auttaa esim. liikuntavammaisia ihmisiä elämään normaalia elämää. Hohtava kasvi oli aika  siisti. 


Taksonomiaa

Opiskele kappale 13, ja vastaa sen ja verkkolähteiden avulla allaoleviin kysymyksiin. Lopuksi kootaan vastaukset tähän yhteiseksi muistiinpanoksi.

 1. Luettele arkeonien ja bakteerien a) yhteisiä piirteitä a)niillä on yhteinen kantamuoto, ulkoisesti samankaltaisia, molemmat kuuluvat prokaryootteihin, soluseinä, ei juuri soluelimiä ja b) eroavuuksia. Arkeonilla ei ole soluseinässään mureiinia, vaan proteiinia, arkeonit läheisempää sukua aitotumaisille, monet arkit äärioloissa.
 2. Mitä alkueliöt eli protoktistit eroavat bakteereista ja arkeoneista? Alkueliöt ovat isompia ja aitotumaisia, soluelimiä, osa monisoluisia.
 3. Mainitse alkueliöihin luettavia eliöryhmiä. Amebat, malarialoisio, levät, limasienet, yksisoluiset alkueläimet
 4. Mitä eroja on kasvien ja sienien välillä? Sieni heterotrofinen eli toisenvarainen, kasvit yleensä autotrofeja. Sieni elää symbioosissa, hajottaa tai loisii, eikä se yhteytä. Sienen soluseinä kitiiniä, kasvin selluloosaa.
 5. Mitä ovat domeenit? Superkunta tai yläkunta. Päähaara eliökunnan luokittelussa. Nykyisin eliökunta jaetaan 3 domeeniin, joita ovat bakteerit, arkeonit ja esitumaiset, joskus kahteen: bakteerit ja muut.
 6. Valitse Suomen luonnossa elävä kasvilaji ja etsi sen luokittelun tasot (wikipedia on ihan kelpo lähde tähän). Mänty
  1. Pääjakso / kaari: siemenkasvit eli Spermatophyta
  2. Luokka: havupuut eli Conifera
  3. Lahko: mäntymäiset, Pinales
  4. Heimo: mäntykasvit, Pinaceae
  5. Suku: männyt, Pinus
  6. Laji (tieteellinen nimi): Pinus sylvestris
 7. Mainitse jokin toinen suku, joka kuuluu edellisen tehtävän heimoon. Kuuset, Picea.
 8. Valitse Suomen luonnossa elävä eläinlaji ja etsi sen luokittelun tasot.
  1. Pääjakso / kaari: selkäjänteiset, Chordata
  2. Luokka: nisäkkäät, Mammalia
  3. Lahko:  petoeläimet, Carnivora
  4. Heimo: karhut, Ursidae
  5. Suku: karhut, Ursus
  6. Laji (tieteellinen nimi): Ursus arctos
10 . Perimän perusteella rakennettu kuva eliöiden sukulaisuussuhteista, ns. fylogeneettinen puu, on nykyisin valtava. Jos koneessasi ja verkossa on nopeutta kohtuullisesti, katso linkin takaa löytyvää elämänpuuta, suurenna näkymää, kunnes tekstit erottuvat, ja etsi ihminen. Mitä lajeja on kuviossa ihmisen lähellä? https://mcdb.colorado.edu/images/tree_o_life/tree_06.svg 
-Typhlonectes natans= ankeriaan näköisiä kiemurtelevia eliöitä
-Mus musculs= kotihiiri       
-Rattus norvegicus= isorotta


Elämän aikajana -tehtävä

Tutustu Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon Elämän historia -verkkonäyttelyyn. Piirrä tiivistetty aikajana haluamaasi alustaan Maan synnystä nykyhetkeen, jossa näkyvät evoluution keskeisimmät tapahtumat.
Näyttely löytyy tästä.