Tutortoiminta

Tutortoiminta

Ikaalisten yhteiskoulun lukiossa aloittivat lukuvuonna 2005–2006 ensimmäiset tutorit. Tutortoiminta eli vertaisohjaus on oppilaanohjausta, jossa ohjaajina toimivat lukion toisen vuosikurssin opiskelijat. Tutorien pääasiallisena tehtävänä on auttaa uusia opiskelijoita pääsemään nopeasti perille koulun käytänteistä ja opiskelutavoista. Lisäksi tutorit osallistuvat koulun esittelytilaisuuksiin, tapahtumien järjestelyihin sekä uusien tutorien koulutukseen. Tutorit saavat työstään kurssimerkinnän sekä erillisen kirjallisen todistuksen.


Suoritukseen sisältyy:

  • osallistuminen tutor-koulutukseen;
    järjestetään 5. jaksossa lukujärjestyspalkkien ulkopuolisena ajankohtana
  • ohjaustilaisuuksien pitäminen omalle ryhmälle
  • koulun esittely- ja edustustilaisuuksiin osallistuminen
  • osallistuminen uusien tutorien koulutukseen
  • tutorpäiväkirjan pitäminen