Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus on lukion opiskelijoille suunnattua ohjausta, tiedotusta ja neuvontaa. Opiskelijaa tuetaan opintojen eri vaiheissa ja kehitetään opiskelijan taitoja tehdä omaa koulutustaan ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja.

Ikaalisten lukiossa opinto-ohjaajana toimii Niko Mäenpää. Opinto-ohjaajan vastuualueisiin kuuluvat seuraavat tehtävät:
  • ohjauksen suunnittelu, järjestäminen ja toteuttaminen
  • opiskelijan ohjaaminen kurssivalinnoissa, opintosuunnitelman seurannassa sekä mahdollisten muutosten tekemisessä
  • ohjaa opiskelijan uravalinnan ja jatkokoulutuksen suunnittelua
  • antaa henkilökohtaista - ja pienryhmäohjausta opiskelijan tarpeen mukaan
  • vastaa yhteydenpidosta muihin oppilaitoksiin, elinkeinoelämään ja muihin yhteistyökumppaneihin
  • perehdyttää kesken lukuvuotta tulevat opiskelijat