Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus on lukion opiskelijoille suunnattua ohjausta, tiedotusta ja neuvontaa. Opiskelijaa tuetaan opintojen eri vaiheissa ja kehitetään opiskelijan taitoja tehdä omaa koulutustaan ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja.

Ikaalisten yhteiskoulun lukiossa opinto-ohjaajana toimii Niko Mäenpää. Opinto-ohjaajan vastuualueisiin kuuluvat seuraavat tehtävät:
  • ohjauksen suunnittelu, järjestäminen ja toteuttaminen
  • opiskelijan ohjaaminen kurssivalinnoissa, opintosuunnitelman seurannassa sekä mahdollisten muutosten tekemisessä
  • ohjaa opiskelijan uravalinnan ja jatkokoulutuksen suunnittelua
  • antaa henkilökohtaista - ja pienryhmäohjausta opiskelijan tarpeen mukaan
  • vastaa yhteydenpidosta muihin oppilaitoksiin, elinkeinoelämään ja muihin yhteistyökumppaneihin
  • perehdyttää kesken lukuvuotta tulevat opiskelijat