5. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt

Oppiainekohtaiset kurssit

Eri oppiaineissa tarjottavat pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit sekä koulukohtainen tarjonta.

Oppiaine Pakollisia
kursseja
Syventäviä
kursseja
Koulun oma
tarjonta
Äidinkieli ja kirjallisuus 6 3 5
Pitkä vieras kieli (A-englanti) 6 2 2
Toinen kotimainen kieli (B-ruotsi) 5 2 2
Lyhyt vieras kieli   8 1
Matematiikka (pitkä) 10 * 3 4
Matematiikka (lyhyt) 6 * 2 1
Fysiikka 1 6 1
Kemia 1 4 2
Biologia 2 3 1
Maantiede 1 3 1
Historia 3 3 1
Yhteiskuntaoppi 3 1 1
Filosofia 2 2  1
Psykologia 1 4 3
Uskonto tai elämänkatsomustieto 2 4 1
Terveystieto 1 2 1
Liikunta 2 3 5
Musiikki 1-2 ** 3 4
Kuvataide 1-2 ** 3 3
Opinto-ohjaus 2   1
Teemaopinnot   3  
Lukiodiplomit     6

*) Matematiikassa ensimmäinen pakollinen kurssi on pitkälle ja lyhyelle oppimäärälle yhteinen.

**) Kuvataiteessa ja musiikissa opiskelijan on opiskeltava yksi pakollinen kurssi kumpaakin ainetta sekä sen lisäksi yksi pakollinen kurssi jommastakummasta aineesta.