Perusopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016-, liitteet

Opetussuunnitelman liitteet

Hei,
tältä sivustolta löydät opetussuunnitelmaa tukevat liiteasiakirjat. Ne ovat sivuston selkeyden vuoksi laitettu jokainen alakansioon.
Aiheeseen liittyvä kuva

Liitteinä:
- Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa
- Tasa-arvo -suunnitelmat yksiköittäin
- 27.9.2017: Varhennetun kielikasvatuksen opetussuunnitelma
- 19.2.2018: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017-2020