6 Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arviointi

Ikaalisten kaupungin arviointikulttuuri

Vuosiluokilla 1–3

 • lukuvuositodistus on sanallinen
 • lukuvuositodistuksen lisäksi oppilaan ja huoltajan kanssa käydään lukuvuoden aikana arviointikeskustelu oppilaan edistymisestä oppiaineissa, työskentelytaidoissa ja käyttäytymisessä. Arviointikeskustelu pidetään marraskuun ja tammikuun välisenä aikana.
 • Toisen vuosiluokan keväällä annetaan lisäksi palautetta laaja-alaisessa osaamisessa edistymisestä

Vuosiluokilla 4-6
 • lukuvuositodistus on numeerinen(oppiaineittain)
 • todistukseen voidaan antaa lisäksi muuta sanallista arviointia
 • lukuvuositodistuksen lisäksi oppilaan ja huoltajan kanssa käydään lukuvuoden aikana arviointikeskustelu oppilaan edistymisestä oppiaineissa, työskentelytaidoissa ja käyttäytymisessä. Arviointikeskustelu pidetään marraskuun ja tammikuun välisenä aikana.
 • Kuudennen vuosiluokan keväällä annetaan lisäksi palautetta laaja-alaisessa osaamisessa edistymisestä

Vuosiluokilla 7–9
 • numeroarviointia käytetään pakolisissa oppiaineissa sekä niissä valinnaisissa aineissa, joiden laajuus on vähintään 2 vvt
 • valinnaisissa aineissa, joiden laajuus on alle 2 vvt käytetään sanallista arviointia hyväksytty/hylätty
 • numeroarviointia voi täydentää sanallinen arviointi (erillinen liite)
 • oppilaat saavat lukuvuoden aikana neljä jaksotodistusta, joissa arvioidaan ko. jakson aikana päättyneet opintokokonaisuudet
 • 7. ja 8. luokkien oppilaat saavat lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen
 • 9.lk oppilaille annetaan päättötodistus
 • 9. vuosiluokan oppilaalle annetaan tarvittaessa erillinen välitodistus jatko-opintoja varten, jolloin arviointi suoritetaan päättöarvioinnin omaisesti.

Työskentelyn arviointi
on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostamista. Arviointi perustuu oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteiden sisältämiin työskentelyn tavoitteisiin.

Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutenaan, eikä se vaikuta oppiaineista saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arviointiin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä