Oppimisympäristö: luokkahuoneen kalustus

Tavoitteena oli toteuttaa luokkahuoneessa aktiivisuuspedagogiaa, eli lähestyä opetussuunnitelman teemoja toiminnallisen oppimisen tavoilla. Heti hankkeen alkuvaiheessa tehtiin periaatepäätös siitä, että mahdollisuuksien mukana toiminnallisuuden edistämistä kohdistetaan soveltuvin osin koko perusopetuksen oppilaisiin.

Pilottiluokan oppimisympäristöä kehitetään poistamalla pulpetit ja muodostamalla luokan kalustus avointa tilaa suosivaksi työskentelyalueeksi. Oppilaat saavat omia tavaroitaan varten laatikostot luokan perälle. Pöydät ovat muunneltavissa eri kokonaisuuksiin.

Ensimmäinen askel oli luokkahuoneen muodostaminen toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Luokkahuoneet ovat tunnetusti tietyn kokoisia, joten seiniä on hankala siirtää. Siispä turvauduttiin uudelleen kalustamiseen. Kalustamisessa huomioitiin toiminnallisuuden edistäminen niin kalusteissa kuin välineissä.

- Pulpetit siirtyivät syrjään ja tilalle hankittiin eri korkeudella olevia pöytätasoja.

- Tuolit korvattiin osittain sopivan korkuisilla jumppapalloilla

- Luokka kalustettiin myös sohvalla

- Opettajan työpiste siirrettiin luokan edestä luokan taakse

- Luokkaan hankittiin jumppamatto sekä patjoja

- Luokkaan hankittiin puolapuut

- Luokkaan hankitti oppiainetoiminnallisuutta lisääviä välineitä.

Luokan välineistön vaikutus liikkumisen edistämiseen ja koulupäivän aikaiseen toimintaan näkyy mahdollistajana. Toiminnallisista välineistä ei ole liiemmin apua, mikäli pitäydytään perinteisissä opetustavoissa, jossa painotetaan paikallaan olemista ja tiedon välittäjänä toimii opettaja luokan edessä.

Oppilaat tarvitsevat edelleen rauhallisen oppimisympäristön itsenäiselle työskentelylle. Perinteiselle opettajajohtoiselle toiminnalle on tarve, mutta uudenlaisen välineistön mukaan toimintaa pystytään jaksottamaan niin, ettei pitkäkestoisia istumisjaksoja pääse syntymään.

Välineistö ja kalustopohdintaa:

Rauhallisen työskentelyn kannalta olisi hyvä, jos työpisteet olisivat muunneltavia, eli ns. kappalepöytiä, jotka saadaan eroteltua tarpeen mukaan myös yksittäisiin kokonaisuuksiin. Kiinteiden tasojen myötä itsenäistä työskentelyä on tosin toteutettu nurkissa, pöytien alla, lattialla tai luokkamme vieressä olevissa "välitiloissa". Jotkut oppilaat hakeutuvat automaattisesti yhteistyöhön toisten kanssa ja toiset taas haluavat olla itsekseen. Toiminnallisen opetusmateriaalin käyttöön on hyvä muodostaa varsinkin alkuopetuksen oppilailla "rutiini", jossa tietyssä vaiheessa tuntia (alku, keskikohta, loppu) käytetään toimintavälineitä tarkoituksenmukaisesti. Opettajan tulee hallita opettamansa ryhmä toiminnallisia opetusmenetelmiä käytettäessä, sillä kokemukset toiminnallisten välineiden käytöstä osoittavat, ettei toiminnallisuus ole aina oppimisen itsetarkoitus.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä