Oppimateriaalit

Liikkumista edistävä oppimateriaali

Luokkahuoneen toimintamateriaali tukee aktiivisuutta. Kodin ja koulun yhteistyötä lisäämään hankitaan liikuntamaisteri –tehtäväkirja käytettäväksi 1.-2.-luokille. Tätä seuraa myöhemmin liikuntamaisteri 3.-4. –luokille. Lisäksi luokkaan hankitaan sekä tehdään toiminnallisten pelien ja välineiden materiaalipankki, joka muuntautuu helposti käytettäväksi arkisessa koulutyössä ajatuksella ”liikkuminen ei ole temppu, vaan normaalia koulunkäyntiä”.

Hankkeen myötä saatiin kokeiluun Kilvakkalan koululle liikuntamaisteri - tehtäväkirja luokka-asteille 1.-2. ja 3.-4. Lisäksi kaupungin muille kouluille maisterit jaettiin tutustuttaviksi.

Hankintojen vaikutus:

Liikuntamaisterin tehtävät ovat helppoja ja toteuttamiskelpoisia niin koulussa kuin kotona. Liikuntaläksyn antaminen tehtävien suorittamiseksi innosti oppilaita ja vanhempia. Oppilaiden perusmotorisiin taitoja kehittävä opas on merkityksellinen erityisesti motorisesti taitamattomille tai muuten vähän liikkuville oppilaille. Mikäli yhteistyö perheiden kanssa toimii, on liikuntamaisteri toimiva hankinta vaikka suoraan eriyttäväksi lisätueksi liikuntatehtävien tekemiseksi esimerkiksi kerhotoiminnan välityksellä. Toki maisterin suorittamisesta motivoitunut oppilas toteuttaa haasteita hyvinkin omatoimisesti taitotasosta riippumatta

Alkuopetus toimii hyvänä jatkumona esiopetuksen toiminnallisuudelle. Oppiainejakoisuus, lukemaan ja kirjoittamaan opettelu vaikuttaa osaltaan siihen, että luokkatoimintaa passivoituu. Toiminnallisen välineistön hankkimisessa koululle on syytä kiinnittää huomiota siihen, että tavarat ovat saatavilla kätevästi joko "soluittain" tai käytävittäin.

Yhteenveto liikuntamaisterista ja toiminnallisista välineistä

Tehtävien säännöllinen antaminen on kuitenkin hyvä merkitä omaan viikko-ohjelmaan, sillä vaarana on, että muuten toiminta "lakastuu" alkuinnostuksen jälkeen. Maistereissa onkin sopivasti tehtäviä viikkotasoiselle toiminnalle. Myös oppilaiden oman etenemisen salliminen koulussa ja kotona lisää motivaatiota maisterin suorittamiseksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä