Sivistysjohtajan sivut

Kesää kohti!

 ”Aivot on lihas ja minä personal trainer” – slogan on kirjattuna pinssiin, jonka omistan. Näin koululaisten kesäloman kynnyksellä on hyvä huokaista, että ”lihas kasvaa levossa”. Lukuvuoden mittainen reenikausi päättyy, on aika tuuletta ajatuksia, levätä ja tehdä asioita, joita arjen hektisyydessä ei ennätä.

Kulunut lukuvuosi Ikaalisissa oli monella mittarilla jälleen askel kohti tulevaisuuden kuntaa. Syksyn aikana uusi valtuusto hyväksyi uuden kuntastrategian. Keskiöön nousivat elinvoima, hyvinvointi, kokeilut ja kehittäminen sekä tasapainoinen talous. Keskeisiksi toiminnan arvoiksi nousivat asiakaslähtöisyys, yritysmyönteisyys sekä avoimuus. Näitä tavoitteita tukemaan valmistui uusi hyvinvointikertomus, johon asetettujen tavoitteiden toteuttaminen edistää hyvinvointia koko kunnan tasolla.

Sivistystoimessa tavoitteiden jalkauttaminen alkoi toden teolla vuoden alusta. Talousarvion käyttösuunnitelmaan kirjattiin konkreettisia saavutettavia tavoitteita, joita vuoden 2018 aikana tullaan toteuttamaan. Suurtuotevastaavat sekä yksikköjen johtajat olivat mukana kehittämässä ja alustamassa tulevaa syksyä osaston strategiapäivissä. Hyvinvoinnin edistäminen sai lisäresurssia, kun meillä aloitti uusi koulupsykologi. Uusi Ikaalinen -koulutusohjelman toinen aalto käynnistyi ja sivistystoimessa aloitti viisi uutta sisäistä kehittäjää. Innostus ja inspiraatio nousivat arjen aherruksesta.

Elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämisen taloudellisesti isoin panostus oli keskustan alueelle rakennettu uusi koulu, joka sai nimekseen ”Valkean ruusun koulu”. Koulun ensimmäinen lukuvuosi on nyt lopuillaan. Rehtori Riku Rahikka tiivisti henkilökunnan kevätkahveilla, että vuoden aikana koulussa tutustumassa käyneet vierailijat olivat oppimisympäristön lisäksi kiinnostuneita erityisesti siitä, miten uusi tiimityöskentely ja toimintakulttuuri on saatu rakennettua toimivaksi.

Lähiliikuntapaikkojen kehittämissuunnitelman valmistuttua keskustan alueelle päätettiin alkaa toteuttaa pesäpallokentän pinnoitteen uusintaa. Myönteinen avustuspäätös saatiin tällä viikolla ja kentän olisi tavoitteena valmistua Sata-Häme Soi -juhlaviikolle. Toukokuun viimeisenä päivänä oli luvassa Kilvakkalan koulun oppilaille hieno päivä, sillä koulun lähiliikuntapaikkojen kehittäminen huipentui uuden minipeliareenan käyttöönottoon. Kesän aikana tullaan linjaamaan myös sitä, tehdäänkö liikuntahallille peruskorjaus, laajennus vai lähdetäänkö valmistelemaan uuden hallin rakentamista.

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöön tuli keväällä muutos, yksityisen palveluntarjoajan jouduttua lopettamaan toimintansa. Keskeisimpänä sisällöllisenä kehityksenä lukuvuoden aikana oli uuden varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto. Rakennamme yhdessä lasten yksilöllistä kasvun ja oppimisen polkua jo elämän ensimetreiltä alkaen.

Vapaa-ajan ja kulttuuripalveluiden myönteinen kehitys jatkui kevään aikana. Nuoriso- ja liikuntatoimen vastuuviranhaltija Sarkosen Sari toimii myös hyvinvointikoordinaattorina ja kokoaa hyvinvointikertomusta, jonka tavoitteena on auttaa kehittämään hyvinvointia poikkihallinnollisesti. Kirjasto vahvistaa edelleen otettaan monipuolisina kulttuuripalveluiden tuottajana. Kulttuuritoimessa avattiin kulttuurikulma sekä tehtiin yhteistyötä toisen sektorin opiskelijoiden kanssa, Altin salin elokuvatarjonta oli kevään aikana laaja ja monipuolinen. Kansalaisopiston tavoite toteuttaa opistotoimintaa mahdollisimman laajasti toteutui ja saimme toteuttaa uutta toimintaa myös Pukaraan, jonne valmistui vuoden aikana uusi kylätalo.

Toisella asteella päätös rakentaa uusi koulukampus nykyisen Ikatan alueelle vahvistaa elinvoimaamme toisen asteen koulutuksen saralla. Rakennuksen suunnittelu on parhaillaan etenemässä hyvää vauhtia. Syksyllä SASKY:llä aloittaa myös uusi E-sports -ohjaaja, joka tarjoaa koulutusta elektronisen urheilun saralla, valtakunnallisesti merkittävän kädentaitotarjonnan lisänä. Ikaalisten lukion oppimistulokset olivat jälleen erinomaisella tasolla ja voimme olla jälleen myös seudullisessa vertailussa ylpeitä omasta pienestä lukiostamme. Ensi vuonna uusia opiskelijoita aloittaa noin kolmekymmentä, oppilasmäärän kasvaessa kymmenellä, jälleen lähemmäs sataa.

Monen monta asiaa on totetutettu ja työn alla – haasteitakin horisontissa. Nyt kuitenkin tässä hetkessä, koululaisten kesäloman koittaessa, on aika kiittää kaikkia toiminnassamme mukana tämän lukuvuoden ajan olleita ja toivottaa oikein nautinnollista kesäaikaa!

vs. sivistysjohtaja
Tapio Ala-Rautalahti