Sivistysjohtajan sivut

Jouluinen tervehdys sivistysjohtajalta!

Kulunut syksy omalta osaltani sujunut perehtyessä monipuoliseen kuntakenttään, jossa sivistysosasto on olennainen osa. Miten syksy sitten sivistysosastolla on sujunut? Siitä seuraavassa.

Syksy jatkui varhaiskasvatuksen osalta uuden varhaiskasvatussuunnitelman käytännön toteutuksella ja käytänteiden rakentamisella. Merkittävä uudistuminen, jossa myös suunnitelmatasolla huomioidaan lapsen kasvun- ja opinpolku sekä laaja-alaisen osaamisen kehittyminen. Ajan kanssa toteutunut muutos lasten tarhauksen käsitteestä kasvun ja kasvatuksen polkuun on merkittävä ja korostaa huoltajien kanssa tehtävää kasvatuskumppanuutta. Oli hienoa tavata varhaiskasvatuksen itsenäisyypäiväjuhlan jälkeen kasvatuksen ammattilaisia, joiden arjen toiminnan kautta kulkee iso osa tulevaisuuden tekijöistä. 

Esiopetussuunnitelmat ja perusopetussuunnitelmat ovat uudistuneet viime vuonna. Perusopetuksen seitsemännet luokat jatkoivat yhteiskouluun uusien opetussuunnitelmien siivittämänä. Siinä missä vuosiluokilla 1-6 siirryttiin suoraan uuteen opetussuunnitelmaan, vuosiluokilla 7-9 siirtyminen tapahtuu portaittain. Toimintakulttuurin muutos vaatii yhteistä keskustelua pedagogiikan kehittämisestä. Olen ilokseni huomannut, että käymäni ja seuraamani keskustelut ovat siirtyneet ”kirja vs. tietokone” tasolta siihen, miten asetetut oppimistavoitteet saavutetaan hyödyntämällä monipuolisia välineitä. Syksyn puolikas veso sekä digitutorien arvokas toiminta antaa edesauttaa henkilökohtaisen osaamisen kehittämistä. Meillä Ikaalisissa välineitä on merkittävästi hankittu vastaamaan tähän kehitystarpeeseen. Samalla toimintaympäristö muuttuu ja resursointi oppilashuollolliseen toimintaan antaa lisää työkaluja arjen hallintaan. Koulupsykologin määrärahavarauksen myötä kaupungin perusopetukseen on haussa uusi työntekijä, joka on yksi palanen arjen tukitoiminnassa.

Toisella asteella lukion osalta hyvät oppimistulokset ja monipuolinen markkinointi ovat toimineet hienosti, edesauttaen palvelun pysyvyyttä paikkakunnalla. Merkittävä investointi SASKY:n uudisrakentamiseen vahvistaa Ikaalisten asemaa myös valtakunnallisena toisen asteen koulutuskeskuksena. Opiskelijamäärien ylläpitämiseksi tehdyt toimenpiteet vaikuttavat myös tulevaisuudessa siihen, että vapaaehtoinen hakeutuminen toisen asteen koulutukseen Ikaalisissa pysyy vahvana. Tulevaisuudessa toisen asteen ammatillinen reformiuudistus vaikuttaa merkittävästi työssäoppimisen tullessa yhä voimakkaammin käytänteeksi myös toisella asteella. #Uusilukio –lukiouudistuksen tekeminen ajoittuu hallituskauden toiselle osalla ja tällä hetkellä käydään vilkasta keskustelua siitä, miten yhteiskunnallinen muutos heijastuu lukion oppimissisältöihin ja pedagogiikkaan. Huomion arvoista on, että myös lukion opetussuunnitelma uudistettiin edellisenä vuonna.

Kirjastolaki uudistui vuoden alusta ja uudistettu kulttuuritoimintalaki on tulossa lausuntokierrokselle. Kirjaston osalta lisääntynyt tapahtumantuotanto on lisännyt kirjaston käyttöastetta ja monipuolinen tarjonta tavoittaa ihmisiä myös perinteisen lainaajaryhmän ulkopuolelta. Lukutaito on myös yksi merkittävimmistä syrjäytymistä ehkäisevistä asioista, joten voimme olla ylpeitä palvelusta, joka on jokaisen saavutettavissa. Unohtamatta yhdessä Hämeenkyrön kanssa toimivaa liikkuvaa kirjastoa – kirjastoautoa.

Nuoriso- ja liikuntatoimen osalta on vastattu yhteisöllisyyden tarpeen kasvuun lisäämällä Vienolan aukioloaikoja sekä toteuttamalla nuorille monipuolisia tapahtumia. Kylien lasten- ja nuorten kokoontumista järjestää mm. 4H. Liikuntatoimen hankkeiden ja hyvinvointikoordinaattori Sarin kanssa on jatkettu syksyn aikana hyvinvointikertomuksen valmistelua. Tulevaisuuden uudistukset pohjaavat yhä enemmän kunnan perustehtävää hyvinvoinnin edistäjänä.

Vapaa sivistystyö, eli totutummin kansalaisopisto tarjoaa paikallisesti mahdollisuuksia monipuoliseen vapaa-ajan toimintaan. Tulevaisuuden kansalaisopiston tehtävä ja yhteiskunnallinen rooli on myös rakentumassa kehittämishankkeen kautta. Tarjoamme kevään aikana jokaiselle mahdollisuuden osallistua kehittämiseen. Ja olisi meillä tällä hetkellä yksi matematiikan peruskurssi vailla opettajaa. Kiinnostaisiko? Ota yhteyttä! Myös vapaan sivistystyön opetussuunnitelmatyö on muuten tällä hetkellä käynnissä. Meillä taiteen perusopetusta tarjotaan yhteistyössä SASKY:n Ylä-Satakunnan musiikkiopiston kanssa. Keväällä toteutuu uutena mm. 3D-tulostamisen peruskurssi.

Yllä olevan alustuksen voisi nopeasti vetää yhteen termillä ”muutos”.  ”Muutoksen yhteydessä koetaan vastarintaa ja vaaditaan
perusteluita”. ”Muutos on mahdollisuus.” Aikansa iskulauseita.  Ahdistaakin joskus.

Maailma ympärillämme kehittyy ja meidän pitää pysyä siinä mukana. Ennakoiminen on haastavaa, mutta sopeutuminen tilanteeseen vaatii kykyä ja halua uudistua ja kehittyä. Se on vaativaa, mutta myös palkitsevaa. Asiakaskäynti sängynpohjalta terveysasemalle etäyhteydellä, virtuaaliopinnot tai tämän tekstin kirjoittaminen ja lähettäminen paikallisesta kahviosta mahdollistuvat. Toisaalta fyysisten vuorovaikutustilanteiden merkitys virtuaaliympäristöiden myötä kasvaa. Tampere3 yliopiston strategiassa tavoitellaan opiskelijoita ja opettajia ympäri maailman. Oppiminen tapahtuu missä ja milloin vain. Esimerkiksi rikkinäisen kupinkorvan tai ovenkahvan voi uudistaa tulostamalla 3D laitteella uuden. Kaikki kasvun ja oppimisen suunnitelmat ovat uudistuneet viimeisten vuosien aikana. Paljon tapahtuu ympärillämme.

Syksyn osalta merkittävin tapahtuma oli tietenkin 100-vuotiaan Suomen juhlinta. Yli kaksituhatta vierailua #yhdessä juhlimassa itsenäisyyttä. Yhdessä suunniteltu ja tehty. Yhdessä myös mennään eteenpäin. Yhdessä tehden ja toimien, perustellen ja kysyen saamme parhaat tulokset aikaan. Eri näkökulmat huomioidaan paremmin. Uskon, että yhdessä toimimalla ”jokaisen on mahdollisuus saavuttaa täysi potentiaalinsa”, kuten opetushallituksen pääjohtaja linjasi tulevaisuuden vision.


Alustus venyi, tiivistän se vielä lyhyemmin näin:

"Kiitän teitä kaikkia syksyn yhteistyöstä ja toivotan rauhallista joulunaikaa!"

Tapio Ala-Rautalahti, vs. sivistysjohtaja

joulutervehdys.jpg

 ps. Ai, niin –lupaus uudelle vuodelle. Lupaan kehittää entistä vuorovaikutuksellisempaa toimintatapaa, yhdessä teidän kanssanne.